Erotisk

Gay Party

Homosexuell sex i umeå svenska män har sex

homosexuell sex i umeå svenska män har sex

Det är orimligt och ogudaktigt att generalisera utifrån Paulus ord och pressa dessa bibelverser till att utgöra Guds Ord avseende alla sorters sexualitet mellan personer av samma kön i alla typer av relationer i alla tider och i alla sociala och kulturella sammanhang.

Så får man inte missbruka bibelns ord utifrån ett önsketänkande om att få enkla, klara och tydliga regler i komplicerade moralfrågor.

Man gör sig i så fall skyldig till biblicism som i värsta fall kan bli en form av avguderi, d v s ett allvarligt brott mot det första budordet. Det är Gud ensam som vi skall tillbe och tjäna, inte bibelns bokstav. Och även om Paulus såsom vissa konservativa bibelforskare menar i sina brev nu skulle ha skrivit om homosexualitet rent generellt, så innebär det inte självklart att vi absolut måste följa hans ord.

Läser vi bibeln med Jesus kärlek som ledstjärna kan vi inte alltid acceptera vad Paulus tycker. Så här skriver han om judarna: Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla 1Tim 2: Kärleken till medmänniskan är alltid det överordnade i kristen etik. Det innebär att man inte kan acceptera förtryck av judar, kvinnor eller homosexuella, även om sådant har varit vanligt i kyrkans historia.

Låt oss nu lämna Paulus och gå tillbaka till de gammaltestamentliga lagtexterna. Vi finner dem i 3 Mos Av sammanhanget inser man snart att de inte behöver aktualiseras närmare i dagens debatt.

Det är fråga om helighetslagar som i många avseenden inte gäller längre. Följer man förbudet mot homosexualitet så måste man också följa texterna i övrigt och påbjuda polygami månggifte , förbjuda samlag under kvinnans menstruation, förbjuda tatueringar, förbjuda människor att bära kläder av olika sorters garn o s v.

Homosexualitet bör också bestraffas med döden! Man inser snart att det är helt orimligt att följa dessa lagtexter i vår tid. Ibland hör man argumentet att Gamla testamentets helighetslagar skulle vara ogiltiga i vår tid, med avseende på den juridiska och rituella tillämpningen, men ännu äga giltighet när det gäller den etiska tillämpningen. Men denna hermeneutiska princip princip för tolkning har inte sitt upphov i själva bibeltexten, utan har konstruerats i efterhand av konservativa kristna i en specifik teologisk tolkningstradition som inte är generellt förpliktigande.

Att homosexualitet förbjöds hade förmodligen att göra med att den förknippades med hedningarna och deras avgudadyrkan. Dessutom fanns det ett krav på fruktsamhet. För det lilla judiska folket var det viktigt att all sexualitet ställdes in i ett sammanhang av fruktsamhet, förökning och barnafödande. Då fanns det inte möjlighet att tillåta onani och inte heller homosexualitet. Idag är det helt annorlunda.

Överbefolkning utgör det globala problemet och homosexualitet utgör inte något hot mot människosläktets överlevnad. Man måste avvisa en etisk argumentation som förbjuder homosexualitet utifrån dessa bibeltexter. När det gäller Sodomsberättelsen från 1 Mos 19, så handlar den faktiskt inte om homosexualitet. Begreppet "sodomi" har på ett missvisande och feltolkande sätt använts i den kristna kyrkans historia för att beskriva homosexualitet.

Vad bibeltexten i själva verket fördömer är faktiskt brist på gästfrihet. Den handlar om fientlighet mot främlingar. Se Jesu utläggning i Luk I sodomsberättelsen skildras ett hot om en grym gruppvåldtäkt som innebar ett dödshot. Sodoms män ville förnedra främlingarna genom ett sexuellt övergrepp som demonstrerade deras makt - det är inte rimligt att tänka sig att alla män i Sodom var homosexuella. Det var grymheten och fientligheten mot främlingarna som var Sodoms synd, inte någon eventuell homosexualitet.

Men skapelseberättelsen - var det inte man och kvinna det handlade om från början? Jo, visserligen - men skapelseberättelsen får inte läsas som en fullständig beskrivning av allt som får och skall förekomma i tillvaron.

Tänk bara om vi skulle utmönstra allt som inte beskrivs där och förbjuda det. Detta vore en dröm för rasisterna, Adam och Eva hade väl samma hudfärg. Den mångfald av hudfärger som finns i världen, finns inte beskriven i 1 Mos Skapelseberättelserna - det finns två stycken - beskriver kärlek mellan man och kvinna.

I den ena 1 Mos 2: Inget nämns om homosexualitet, den förbjuds inte! Något positivt sägs inte heller, men man bör se den homosexuella kärleken i ljuset av vad skapelseberättelserna har att säga om gemenskapens betydelse för människan, och därmed hur negativt det är för människan att leva ensam. Kärleksbudet, ansvaret och troheten. Som vi kan se säger bibeln inte något om ansvarsfull homosexuell samlevnad. Och det är väl värt att lägga märke till att Jesus Kristus inte sagt något alls om sexualitet mellan personer av samma kön.

Vad skall då vara den etiska normen? Vilka regler skall gälla? Det övergripande budet i den bibliska kristna etiken. Att två vuxna människor tar hand om varandra på bästa sätt. Att man hjälper och stöder varandra. Att man delar glädje och sorg. Att man lever i ömsesidighet och öppenhet inför varandra. Att man inte skadar varandra, utnyttjar varandra eller gör varandra illa.

En strävan mot gemensam livslycka och glädje. Med andra ord bör homosexuell samlevnad präglas av samma etiska regler som gäller för heterosexuell samlevnad. Enligt "Befrielsen - Stora boken om kristen tro", utgiven av Svenska kyrkan, behöver man inte se homosexuell kärlek som en defekt i skapelsen.

Vidare sägs det att man inte bör fördöma uttryck för denna kärlek. JA till människan och JA till kärleken När homosexuella ger uttryck för sin längtan efter att få leva i en relation av ömsesidig kärlek, handlar det inte i första hand - såsom många tycks tro - om sexualitet, utan om vardagligt mänskliga uttryck för ömhet och närhet. Någon har formulerat det så här: Bibeltrohet, och framför allt trohet mot den Gud som skapat alla människor, måste medföra ett fullständigt bejakande av ansvarsfull homosexuell samlevnad och homosexuella människor måste ha samma rättigheter som heterosexuella människor, t ex när det gäller att få gifta sig och tillåtas att prövas som adoptivföräldrar!

Kyrkan har i gångna tider medverkat till ett fruktansvärt förtryck av homosexuella människor. Det måste bli annorlunda. Så låt oss i Guds namn säga JA till människan och JA till den kärlek som vuxna ansvarstagande människor utifrån sina personliga förutsättningar, och utan att skada någon, vill uppleva och uttrycka i relationer av trohet och trygghet! Störst av allt är den sanna kärleken! Kyrkliga dokument         länkar Befrielsen - Stora boken om kristen tro - om homosexualitet     Biskopsmötet Kyrkans syn på äktenskap och partnerskap.

Yttrande om homosexualitet i kyrkomötets läronämnd Svenska kyrkans utredningar Rapport från en arbetsgrupp. Innehåller huvudlinjens förslag och alternativlinjens förslag.

Beslut vid kyrkomötet angående välsignelseakt för homosexuella Homosexuella präster i Svenska kyrkan - vad säger biskopsmötet om det? Förbön för dem som ingått registrerat partnerskap. Svenska kyrkans syn på homosexualitet - inomkyrklig behandling fram till år " Homosexuella i kyrkan" - Ett samtalsdokument från Svenska kyrkans Teologiska kommitté 50 sidor - pdf fil kB - kräver Acrobat Reader - klicka här och vänta, det tar en stund att ladda ner En klarsynt analys av samtalsdokumentet "Homosexuella i kyrkan" av teol.

Blott i det öppna Kyrkorna och kärlekens olika vägar. Eva Reimers, Susanne Lindström red. Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. A gay liberation theology. Gay theology without apology. Dirt, Greed and Sex. Sexual Ethics in the New Testament and their implications for today. De homosexuella och kyrkan. En fråga om kärlek. Stockholm , nytryck Coming Out as Sacrament. Take Back The Word. A Queer Reading of the Bible.

Teologiska förståelser av homo-, bi- och transpersoner. Gårdfeldt, Lars och Ohlson-Wallin, Elisabeth. O - en helgonkalender.

What the bible really says about homosexuality. Jennings jr Theodore, W. Openly Gay Openly Christian. How the Bible Really is Gay Friendly. The Church and the Homosexual. Boston first ed. Taking a Chance on God. Liberating theology for gays, lesbians Centerpartister är mest tillfredsställda — vänsterpartister minst.

Centerpartister är de som mest tänker på sex flera gånger i timmen. Kristdemokrater fantiserar mest om sex med sin nuvarande partner. Flest folkpartister har fått orgasm under sex.

Gruppsex är vanligast bland vänsterpartister. Flest moderater träffade senaste sexpartnern ute på lokal och var tredje socialdemokrat har under sex använt en leksak. Vänterpartister och socialdemokrater uppger i minst utsträckning att sexlivet är tillfredsställande; 44 respektive 45 procent. Centerpartiets väljare, som har lägst andel singlar, toppar listan med 65 procent, följt av Kristdemokraterna på Tillfredsställelsen löper annars nära, men inte helt parallellt, med hur god hälsa man uppger sig ha.

Utbildningsnivån spränger blockgränserna, men andelen höginkomsttagare är klart störst bland alliansens väljare, och där är även arbetslösheten lägst. Det är den sociala bakgrunden som avgör hur man röster, uppger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hur man mår beror på under vilka sociala omständigheter man lever. Ytterlighetspartierna lever oftare mindre fördelaktigt.

Borgerligheten har bäst sociala förutsättningar och mår bäst i Sverige. Kristdemokraterna har klart mest sex: V, S och FP har sex mest sällan: V-riksdagsledamoten Rossana Dinamarca, 39, hade inte väntat sig att det egna partiets väljare skulle må sämst sexuellt.

Jag läste tidigare att feminister har bättre sex, och eftersom vi är ett feministiskt parti är det här förvånande. Ser man till onani, där vi ligger högt, tyder det på att vi vill bli tillfredsställda, och får man det inte bra kanske man fixar det själv.

Det kanske har att göra med att vi har höga förväntningar, på både oss själva, vår partner, om hur vi vill ha det. Vi vet att vi kan ha det bra.

Jag är lite förvånad över att vi har så många unga singlar med olika partners som ändå inte är nöjda. Det kunde man ju tänka sig var mer spännande, men å andra sidan är ju sexet inte så bra i början av ett förhållande när man inte känner varandra. Det kan också vara en stress. Det finns en bild av att man är lite misslyckad om man är ensam, att man då måste hitta någon att vara med.

Man tillåts inte vara singel och lycklig. Jag kan bara tänka på konstiga saker som jag inte kan säga! Du har kanske hört det Eskil Erlandsson pratat om Erlandssons uttalande i riksdagen om svårigheten med att dra gränsen kring förbud mot sex med djur uppmärksammades för sin detaljrikedom, reds anm. Visst, de kanske känner sig tillfredsställda, men undra om tjejen är lika nöjd. Sociologiprofessor Bo Lewin, huvudforskare bakom den förra befolkningsstudien , uppger apropå att vänsterpartister tycks må sämst både hälsomässigt och sexuellt, att forskning visat att de som bryter mot normer mår sämre än genomsnittet.

Man får "själslig skoskav" av att bryta mot normen — hur dålig man än anser den vara. Man hamnar i konflikt med sig själv.

Det vet jag inte minst som förälder både till en pojke och en flicka. Och jag tror absolut det gäller sex också. Det kan bli ett stressmoment i att man vill stå för något, men ibland orkar man inte. Aftonbladet rapporterade i torsdags att svenskarna i dag har mindre sex än någonsin, och att lusten sjunkit jämfört med tidigare studier.

Vi har en stor förändring i välfärden, den sociala tryggheten. Det har varit ett samhälle som har slitits isär. Kopplat till de förändringarna är det nog inte så konstigt. Känner man oro för sin ekonomi, sitt arbete och sin livssituation har man inte lust till sex. Samtidigt har alliansväljarna större andel höginkomsttagare:

Homosexuell sex i umeå svenska män har sex Gamla testamentets lagtexter Sodomsberättelsen Skapelseberättelsen Kärleksbudet, ansvaret  och troheten. RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberättigande Riksorganisation som tillvaratar homosexuellas, bisexuellas och transpersoners intressen 30 lokalavdelningar   Telefon: Leave a Reply Cancel reply. Det beror lite vad man fokuserar på. Se Jesu utläggning i Luk Det finns inga vetenskapliga bevis för att denna identitet kan förändras. 12 aug 16 aug Hittade en bild på en tjej som suger en kille i Umeå i SF parken. på Din domstol den skamlösa porr video Sexiga kläder för män escort. Gamla har sex porrfilm gratis, porrfilm unga asiatiska tjejer, svensk fri por, gratis. 3 feb Vårt team har reste de mest hemliga platserna i nätverket för att visa för din Sexleksaker umeå knullfilmer gratis, Sexleksaker män svensk sex. 19 dec Bög Porr Sport. dessa filmer är vintage sex dina föräldrar tittade på. kvinnor är Stora män jävla tonåring flicka sex filmer, videor och gratis svensk bög porr. Hemmagjord Homosexuell filmer. Steamy bög sex film -. Emo- teens ha roligt Hemgjorda Analsex film Jerry och Danny Var det bara nyfikenhet?.

Homosexuell sex i umeå svenska män har sex

ESCORT KUNGSÖR PETA JENSEN HOMOSEXUELL MASTURBATING