Erotisk

Gay Party

Homosexuell copenhagen escort warsaw poland escorts

homosexuell copenhagen escort warsaw poland escorts

Det skriver Dariusz Bruncz från lutherska församlingen i Warszawa, som hoppas på stort deltagande från svenska i Warszawa med omnejd. Frans Timmermans, EUs kommissionär i lagstiftningsfrågor, kommer på måndag till Warszawa för att diskutera den kontroversiella domstolsreformen med premiärminister Mateusz Morawiecki, Konstitutionsdomstolens ordförande Julia Przyłębska och ordföranden i Högsta Domstolen Małgorzata Gersdorf.

Han ska också träffa utrikesminister Jacek Czaputowicz. Besöket i Warszawa innebär inte att det kommer att tas beslut om domstolarna i Polen, säger Czaputowicz på fredagen. Det är ett tillfälle att fortsätta dialogen. För Timmermans är det här väl en möjlighet att undersöka våra argument för reformen och se hur långt vi har kommit med våra förslag. Det är inte så ovanligt att EU-kommissionens vice ordförande kommer till Warszawa så vi lägger inte så stor vikt vid besöket.

EU-kommissionen har lämnat över en rad rekommendationer till regeringen om hur rättsstatsprincipen ska kunna tillgodoses i lagstiftningen. Det handlar bland annat om förändringarna i de lagar som berör Högsta Domstolen och Nationella Domstolsrådet. Regeringen sammanställde en Vitbok, som premiärminister Mateusz Morawiecki överlämnade till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och som skulle förklara avsikterna med lagändringarna i detalj.

EU-kommissionen anser inte att vitboken besvarar de frågor som ställts, och inväntar ett formellt svar. Inför hotet om att EU verkligen ska utlösa Lissabonfördragets artikel 7 som innebär att Polen kan mista sin rösträtt i ministerrådet har Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS sagt att man nu planerar förändringar. Regeringen har tidigare gjort mindre ändringar i lagstiftningen och frågan är nu om de nya förslagen motsvarar EUs förväntningar.

Rzeczpospolita och wB 5 april Warszawa drabbas ofta av smog, särskilt när det är kallt. Årets gräns för hur många smogdagar Warszawa bör ha är redan uppnådd. Enligt organisationen Smog Alarm, som bevakar luftkvalitén i landet bör den polska huvudstaden inte ha mer än 35 dagar om året då luftföroreningarna överstiger ett fastställt värde. De dagarna är nu slut och från och med idag bör Warszawa sluta andas, tillkännager Smog Alarm. I stället för att subventionera biltrafiken med underjordiska garage borde vi avsätta medel för att subventionera centralvärmeanläggningar så att fattiga människor kan byta ut sina kaminer och spisar.

Förra året beslöt kommunfullmäktige att avsätta miljoner złoty till ett centralgarage i centrum, konstaterar Smog Alarm. Det kommer att uppmuntra fler att ta bilen och därmed ökar luftföroreningarna. För miljoner skulle man kunna ansluta många hus till centralvärme så att hushållen inte längre behöver elda med kol eller trä.

Rzeczpospolita 28 feb USA och Polen har enats om en färdplan för att utveckla de ekonomiska och politiska relationerna mellan de två länderna, inklusive den internationella säkerheten. Det sade Krzysztof Szczerski, presschef för presidentkansliet, på en presskonferens efter fredagens möte mellan USAs utrikesminister Rex Tillerson och president Andrzej Duda. Militärt och ekonomiskt partnerskap, men också samarbete inom energisektorn, där Polen försöker minska sitt behov av naturgas från Ryssland, liksom samarbete på den globala arenan i FNs säkerhetsråd finns nu med på färdplanen.

Under punkten Militärt samarbete tog man också upp moderniseringen av den polska armén samt befintliga och framtida amerikanska kontingenter i Polen.

Samtalen har visat hur bra Polens och USAs inställning stämmer vad gäller avgörande frågor inom utrikespolitiken, sade Szczerski. Att backa upp 3-havsinitiativet, som är ett ekonomiskt forum för länder i Central- och Östeuropa, var ett av de viktiga mål som båda länderna anslutit sig till, och där finns ett tydligt stöd från den amerikanska administrationen.

Under sin två dagar långa vistelse träffade Tillerson också premiärminister Mateusz Morawiecki och utrikesminister Jacek Czaputowicz. Polskie Radio och wB 27 jan Nya elektriska bussar kommer att rulla på Warszawas gator om tre år. Det är EUs sammanhållningsfonder som godkänt ett bidrag på 41 miljoner euro miljoner svenska kronor för att hjälpa polackerna att sänka luftföroreningarna. Warszawa tillhör de städer i Europa som har mest luftföroreningar.

Av EUs 50 mest smogdrabbade städer ligger 33 i Polen. Halten av föroreningar i landets större städer ligger långt över de av WHO rekommenderade värdena, och 50  polacker dör årligen i sjukdomar som relateras till höga halter av luftföroreningar. Den viktigaste orsaken är att de flesta hushållen har egna kaminer och eldar med den stenkol som bryts i landet. Regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS har tidigare protesterat mot EUs ambition att sänka utsläppen, eftersom regeringen inför valet lovade att skapa nya jobb till gruvarbetarna.

Men premiärminister Mateusz Morawiecki sade kort efter sitt tillträde före jul att han vill prioritera luft, vatten och jord och utlovade ett program som ska hjälpa även de fattigaste i samhället att gå över till renare energi. EUS sammanhållningsfonder ger bidrag till projekt som dels ska motverka ekonomiska och sociala ojämlikheter mellan de olika länderna i EU och dels främja en hållbar utveckling. Polen har också fått ett stort flerårigt EU-bidrag för omställningen till förnybar energi.

Polskie Radio och wB 19 jan Lucia var Agata Kotlicka, som tillsammans med Kören Amici Canentes från Warszawa Universitet dirigent Dorota Krzemińska sjöng lucia- och julsånger inför de församlade gästerna. Kören Amici Canentes från Warszawas universitet gav ett mäktigt vokalt stöd. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan besökte på tisdagen Polen och på presskonferensen efter ett samtal med president Duda sade Duda att Polen stöder Turkiets ansökan om medlemskap i EU.

Jag hoppas att Turkiets och EUs vägar ska fortsätta åt samma håll, och att resultatet av detta så småningom medför att Turkiet blir fullvärdig medlem i unionen, sade Duda. President Erdogans besök i Warszawa var viktigt för det politiska och det ekonomiska samarbetet mellan våra länder.

De två presidenterna var eniga om att handeln mellan länderna borde kunna dubblera på kort tid, och enligt Erdogan är bil-, bygg, finanssektorn mest angeläget för Turkiet men också hälsoturism-, avfallshantering, logistik, miljö. Vi talade också om det militära och det kulturella samarbetet mellan Polen och Turkiet, sade Duda och om situationen i Turkiet efter de dramatiska händelserna efter kuppförsöket förra året.

Ett möte på eftermiddagen med premiärminister Beata Szydło var också planerat men inställdes i sista stund med hänvisning till den akuta situationen i Turkiet, där en gruvolycka med flera döda ägt rum. Bortsett från mötet med president Duda hann Erdogan också med ett besök i parlamentet. Han träffade också senatens talmän. Polskie Radio, TVP och natemat. Den nya flygplatsen byggs väster om Warszawa nära motorvägen till Berlin och järnvägen.

Den stora centralflygplats, som regeringen planerar, kommer att byggas nära Baranów fyra mil väster om Warszawa. Det meddelar nyhetsbyrån IAR, som fått uppgifterna från två olika källor. Baranów ligger nära såväl motorvägen A2 Berlin—Warszawa som järnvägen mellan Warszawa och Żyrardów, som nyligen moderniserats. Centralflygplatsen är tänkt att bli en av de största i Europa och ska kunna ta emot 50 miljoner resenärer om året.

Kostnaden beräknas till 20—30 miljarder złoty 48—72 miljarder svenska kronor. Den ska ersätta Chopinflygplatsen i Warszawa, som enligt polska luftfartsverket snart nått gränsen för hur mycket den kan expandera. Enligt Rafał Milczarski, chef för statliga flygbolaget Lot, kommer den nya flygplatsen att öka bolagets möjligheter att utvecklas dynamiskt på ett sätt som inte vore möjligt utan centralflygplatsen.

Finansminister Mateusz Morawiecki har tidigare sagt att en ny flygplats mellan Warszawa och Łódź bör bli en stor internationell knutpunkt, och enligt premiärminister Beata Szydło ska flygplatsen visa att Polen är ett dynamiskt utvecklingsland. PiS-ledaren själv, Jarosław Kaczyński, vill visa att Polen i alla bemärkelser är ett stort europeiskt land.

Han ser som deadline för projektet. Experter menar emellertid att kostnaden sannolikt blir 45—50 miljarder, som Polen måste skaka fram på egen hand eftersom EUs fonder inte kan tas i anspråk för ett sådant projekt. En utbyggnad av lågprisflygplatsen Modlin fem mil norr om Warszawa skulle bli avsevärt billigare. TVP och wB 18 sept På ett par år har flygtrafiken mellan Polen och Göteborg fyrdubblats, säger flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren.

Det gör Göteborg Landvetter till en strategisk destination för affärstrafik till Polen. Resan tar mindre än två timmar och i Warszawa finns ytterligare ett tal internationella anslutningar. Swedavia 30 aug När den franske presidenten Emmanuel Macron nu gett sig ut på en Central- och Östeuropaturné har han uteslutit Polen och Ungern. Det skriver nyhetsportalen EUobserver. Macron söker stöd för de förslag om fördjupad integration inom EU som Frankrike och Tyskland kommer att lägga fram tillsammans.

Polen och Ungern kräver att samarbetet inom unionen ska dras ner till minsta möjliga. I stället blir det nu Bukarest som får besök. Rumänien med sina 20 miljoner invånare är ett stort land som redan är anslutet till eurosamarbetet och som man hoppas ska kunna bli en motvikt till det motsträviga Warszawa. Macron reser också till Bulgarien och Österrike som delar på ordförandeskapet i EU nästa år.

Bulgarien är det land som får ta upp förslagen om fördjupat samarbete och Österrike avslutar det. Året därpå, , är det val till EU-parlamentet. Visegradgruppen har de senaste åren under ledning av den polska regeringen pläderat allt starkare för nationalstaternas betydelse inom EU, men i förra veckan sade Slovakiens premiärminister Robert Fico tydligt ifrån att EU är viktigare för slovakerna än V4.

Tjeckien har ännu inte bestämt sig för om man vill ingå i den grupp som kommer att gå före vad gäller ökad integration eller om man vill stå utanför. Macrons resa kan alltså bli betydelsefull för utvecklingen inom EU — och för sammanhållningen i Visegradgruppen. EUobserver och wB 21 aug Minnet av Warszawaupproret borde vara något som förenar alla polacker, men så är det inte längre.

Den gemensamma och hjältemodiga historien politiseras i allt större utsträckning. Det gemensamma minnet utnyttjas för att splittra den polska gemenskapen, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson i sin krönika. Det gemensamma minnet utnyttjas för att splittra den polska gemenskapen. Nu skingras den gemenskap som Warszawaupproret och kampen för det fria Polen står för.

Sida vid sida med den underjordiska Hemmaarmén kämpade soldater från såväl Narodowe Siły Zbrojne Nationella stridskrafterna — den antinazistiska, antikommunistiska nationalkonservativa motståndsrörelsen — som överlevande soldater från Żydowska Organizacja Bojowa Judiska Stridsorganisationen.

Då stod man över politiska meningsskiljaktigheter. Idag samlas å ena sidan veteraner som manar till samförstånd och gemenskap och som uttrycker sin oro över det som händer i Polen. Å andra sidan samlas de som kallar sig riktiga patrioter, som upphetsade av myten om det heroiska i kampen mot fienden gör nazisthälsning och pekar ut oppositionen och vänstern som fienden.

Det är inte bara kränkande för de allt färre, ännu levande, gamla människor som deltog i Warszawaupproret och som betalade ett högt pris för det både under upproret och efter kriget.

Det måste vara känslomässigt förödande för dessa upprorets hjältar att höra stöveltramp och se unga män och kvinnor skrika ut sina nationalistiska sanningar och göra nazisthälsning i — deras namn. Som ett led i regeringspartiets charmoffensiv mot nationalistiska organisationer och miljöer ser regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS genom fingrarna med detta. Men i Białystok, som anses vara ett näste för högerextrema rörelser, sa borgmästaren Tadeusz Truskolaski ifrån. När medlemmar ur Obóz Narodowo-Radykalny Nationellt-radikala lägret med sina gröna flaggor, dök upp för att delta i högtidligheterna, avbröt han.

Minnet av Warszawaupproret ska åtföljas av Polens vit-röda flaggor, anser Truskolaski. En organisation som ONR får inte ta över högtidligheterna, i synnerhet inte i samband med årsdagen av Warszawaupprorets utbrott.

Är det ett test på polackernas tålamod, uthållighet och acceptans av det oacceptabla? Eller är det ett test på polackernas historiska kunskaper? Många vet inte vad ONR stod för och fortfarande står för. Många menar att de ju inte gjort något ont faktum är att inga handgripligheter ägde rum. De har tydligen inte bara några egna minnen, de har inte heller kunskaper och associationer till vad för slags organisation Nationellt-radikala lägret är. Därför är det bra att människor som Truskolaski visar hur man agerar när man ställs inför det oacceptabla.

Ofta räcker det med en enkel gest av vägran att acceptera, för att visa att man lärt av det förflutna, av historien och för att Warszawaupprorets åldriga hjältar ska få lämna denna jord i frid.

ONR, National-radikala lägret Obóz Narodowo Radykalny är ett det högerextremt, nationalistiskt och antisemitiskt parti som grundades i Polen. Partiet inspirerades av italiensk fascism och tysk nazism. På tisdagen högtidlighöll Polen minnet av Warszawaupproret som bröt ut den 1 augusti Landet var då ockuperat av Nazi-Tyskland, och den underjordiska motståndsrörelsen hoppades på hjälp från Sovjetunionen.

Röda armén slog emellertid läger på den östra sidan om Wisla, och väntade tills nazisterna hade bombat staden sönder och samman. Klockan 5 på eftermiddagen ljöd sirener över staden — den signal som för 73 år sedan var signalen till att upproret skulle inledas.

Det pågick i drygt två månader. Över   civila dödades i upproret, och i centrala Warszawa lämnades inte sten på sten. Ceremonier hölls på tisdagen vid den Okände soldatens grav med tal av försvarsminister Antoni Macierewicz. Vid upprorsmonumentet på Krasinskitorget lade president Duda ner en krans, premiärminister Beata Szydlo i sin tur talade vid Museet för andra världskrigets historia och huvudstadens borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz deltog i en ceremoni vid ett monument som rests till minne av dem som kämpade i stadsdelen Mokotów.

Sinfonia Varsovia spelar nu för åttonde sommaren i rad sina helgkonserter på ul. Grochowska i centrala Warszawa. Den 15 juli framträdde den unga violinisten Marta Gębska till pianoackompanjemang av Antoni Lichomanow. Violinisten Marta Gębska spelade på Sinfonia Varsovia. Den 16 juli kunde publiken avnjuta musik av Karol Szymanowski och Brahms, framförd av pianisten Jakub Kuszlik.

Jakub Kuszlik framförde Brahms och Szymanowski. Mariusz Kłubczuk ackompanjerade på piano. Men dessa månatliga ceremonier har förvandlats till politiska manifestationer som allt mindre handlar om de omkomna och allt mer om politik och ideologi.

De senaste månaderna har polackerna börjat reagera på denna ideologisering av flygolyckan. Korsen och bönerna utanför presidentpalatset har blivit en täckmantel för regimens propaganda.

Jarosław Kaczyńskis tal har alltmer övergått till att förmedla ett hatiskt budskap som ställt polacker mot polacker. Oppositionen och framför allt de vanliga medborgarna började samlas i närheten för att manifestera sitt missnöje med denna utveckling.

Aggressionen från Kaczyński och hans anhängare ökade. Polisen sattes in för att avlägsna motdemonstranterna. Redan i natt ställde polisen upp kilometervis med avspärrningar. Busstrafiken fungerar inte, gående får inte passera. Aldrig tidigare har förberedelserna inför den månatliga manifestationen fått en liknande omfattning.

Polismännen flockas och avspärrningarna ställs upp på båda sidor av gatan så att ingen ska kunna komma i nära Smolenskgruppen. Paradgatan utanför presidentpalatset är fullständigt tom. Folk får inte passera och bussarna har omdirigerats.

Ett stort antal poliser svarar på de irriterade människornas frågor: Vi utför bara order. Till utlänningar säger de konsekvent att de inte kan engelska. Även taxiförarna är upprörda: Borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz är kritisk till avspärrningarna.

Att stänga av stadens centrum i skydd av natten tjänar varken Warszawa eller medborgarnas frihet, skriver hon på sitt twitterkonto. Allt detta tyder på att det högerpopulistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS väntar sig ett kompakt motstånd ikväll och är berett att till och med tillgripa våld för att kväsa detta motstånd. Solidaritetslegenden och förre presidenten Lech Wałęsa, som av hälsoskäl inte kommer att delta i kvällens motdemonstration, vädjade från sin sjukhussäng om besinning och en fredlig demonstration.

Många politiska bedömare anser att besöket saknar politisk tyngd, men Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS , sade för ett par dagar sedan att många länder avundas Polen detta besök, i synnerhet Storbritannien. Enligt BBC kan amerikanska presidenter alltid räkna med ett varmt mottagande i Polen. Med tanke på att de flesta europeiska länder förhåller sig minst sagt skeptiskt till Trumps politik är det en viktig signal till de amerikanska väljarna — se bara hur entusiastiska de är i Europa.

I Hamburg väntar massiva protester och vid ett eventuellt besök i London måste han också räkna antiamerikanska demonstrationer. Såväl Trump som de polska makthavarna är populister som bekämpar så kallade liberala eliter. De nationella intressena lyfts av båda fram som viktigast och det råder en rörande samstämmighet vad gäller klimatfrågor och flyktingpolitiken. Ingen förväntade sig heller att Trump under sitt besök i Polen skulle ta upp frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.

Hans enda klavertramp var att han nämnde Lech Wałęsa i positiva ordalag. Vi är mycket glada att också den så berömde Solidaritetsledaren Lech Wałęsa är med oss idag, sade Trump — ett uttalande som kanske visar på att hans talskrivare inte är riktigt à jour med PiS inställning till Wałęsa. Hur som helst — regeringen kan hävda att Polen ingalunda är internationellt isolerat och Trump får starkt stöd i ett stort europeiskt land som styrs av likasinnade.

Till regeringens förtjusning slog Trump i Polen fast att Natos artikel 5 gäller — det är den som handlar om det solidariska försvaret. De färska köpen av amerikanska arméhelikoptrar och Patriot-missiler bidrar säkert till att den amerikanske presidenten är så nöjd med Polen i det fallet. En annan anledning till Trumps besök är hans outtalade stöd för Trehavsprojektet som ska lansera Polen som hela regionens ledare.

Till syvende och sist handlar det om den polska energipolitiken. Polen försöker bli oberoende från den ryska gasen och så sent som förra månaden anlände den första transporten med amerikansk gas till Polen. Vita huset vill onekligen sälja sin gas till utlandet och Polen är en potentiell storköpare. Donald Trumps tal i Warszawa bekräftar många av regeringens förhoppningar. Hans ord om terrorhotet gav anledning att stärka PiS i sin övertygelse att flyktingar är av allsköns ondo och i sin antieuropeiska inställning.

Det blev samtidigt inga besked om det visumtvång som fortfarande gäller polackerna. Visafrågan är ett av de vallöften som Trump under sin valkampanj gav till polacker i USA. Till PiS förtjusning älskar Trump Polen. Men det är Trump som bestämmer hur mycket han och hans land älskar Polen. Och hans känsloliv tycka inte vara så stabilt. Det är mycket musik i Warszawa i sommar.

I helgen inleddes den 23 Internationella jazzfestivalen i Gamla stan. Det innebär friluftskonserter varje lördag i juli och augusti. Det blir jazz, swing, bossa nova, flamenco och mycket annat. Musiken kan avlyssnas av alla som befinner sig i närheten.

Den som i stället vill lyssna på Chopin kan ta sig till Łazienki-parken där Chopintävlingen pågår varje söndag eftermiddag från maj till slutet av september.

Den 6 juli inleds Warszawa Summer Jazz Days, som pågår i fyra dagar och i slutet av augusti kommer Singerfestivalen. Sista veckan i september vidtar Warszawska Jesień , en internationell festival med modern musik på torget i Gamla stan. Den amerikanske presidenten Donald Trump kommer som hastigast till Warszawa i nästa vecka, dagen före Gmötet i Hamburg den 7—8 juli, och polackerna ser med spänning och tillfredsställelse fram emot besöket.

Det är ett tecken på att Polen spelar en allt större roll på den internationella arenan sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS kom till makten, säger försvarsminister Antoni Macierewicz och utrikesminister Witold Waszczykowski har utlovat skaror av hurrande polacker där Trump visar sig. Regeringen har förstås också en del förhoppningar på besöket. Visumfrågan har i många år varit en viktig fråga för polackerna.

När Lech Wałęsa var president i början på talet sade han att det var en hederssak för Polen att medborgarna skulle ingå i det amerikanska Vissa Waiver-programmet VWP.

Tio miljoner amerikaner har polska rötter och under sin valkampanj lovade Trump polska kongressen att ta itu med frågan så snart han blivit installerad. Regeringen hoppas också att få stöd i de frågor där regeringspartiet PiS och den amerikanske presidenten har snarlik inställning — migration, klimat, globalisering till exempel.

Men inom EU finns en viss oro med anledning av besöket. Dels vore det inte så bra om Trump stödjer regeringen Szydło i frågor där Warszawa ligger i konflikt med Bryssel, men också för det s.

Trehavsmötet, där han ska delta. Trehavskonferensen är ett forum för samarbete i regionala frågor och infrastruktur i Öst- och Centraleuropa. Initiativet har tagits av Polen och övriga länder är Tjeckien Slovakien och Ungern d. De styrs av konservativa regeringar, och PiS räknar med att de tillsammans ska få ett större inflytande inom EU än de har var för sig.

Även Visegradgruppen är ett utslag av den tanken. Trehavsinitiativet är samtidigt ett utslag av sprickan mellan öst och väst inom EU, och Bryssel vill inte ha någon ytterligare splittring när Storbritannien nu ska lämna unionen.

Men Polen, liksom flera andra öst- och centraleuropeiska länder, vill att EU ska förändras mot mindre överstatlighet och mer makt åt de nationella parlamenten. Om de forna öststaterna organiserat drar åt samma håll får de större kraft bakom sina krav.

Mot dem står de liberala västländerna, varav flera vill öka integrationen inom EU, till exempel i försvarsfrågan när Natos ställning inte tycks lika självklar längre. EU-diplomater frågar sig om Trehavsmötet är ett sätt att bryta upp det europeiska samarbetet, eller om det är ännu ett utslag av polackernas ansträngningar att göra ett getto av sitt eget land.

Polen har inte bara kommit i konflikt med EU om rättssäkerheten, mediefriheten, miljöfrågorna och migrationen. PiS har också gjort sig till ovän med Frankrike sedan man hastigt bröt ett ingånget avtal om köp av franska arméhelikoptrar. Relationerna med Tyskland är de sämsta på tio år — inte minst med anledning av flyktingkrisen som premiärminister Beata Szydło betecknar som ett utslag av Tysklands vansinne.

Tyska satirikers framställningar av PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har inte gjort landets egentlige makthavare mera positivt stämd mot Berlin. En annan fråga av gemensamt intresse som sannolikt kommer att diskuteras är polska köp av amerikansk naturgas. Trump vill öka den amerikanska exporten, och Polen vill minska beroendet av rysk naturgas. Den största oron i Polen gäller Nato — för Warszawa är Atlantpakten viktigt och Nato har nyligen efter intensiva kampanjer från polskt håll stärkt sin östra flank.

Rysslands annektering av Krim har medfört stor oro i Polen och många andra forna öststater. Att Donald Trump dels förklarat Nato förlegat och dels vid sin förra utlandsresa inte försäkrade det för Europa så viktiga En för alla, alla för en har skapat en osäkerhet som man gärna vill häva vid den amerikanske presidentens besök.

Trehavsmötet, som är ett samarbetsforum för länderna kring Östersjön, Svarta havet och Kaspiska havet, flyttas nu till Warszawa av säkerhets- och logistikskäl eftersom den amerikanske presidenten Donald Trump kommer att närvara vid sitt besök i Polen den 6 juli.

Polen och Kroatien står gemensamt värd för mötet, där presidenterna i tolv länder från Central- och Östeuropa samt Balkan kommer att delta. På agendan står gemensamma ekonomiska och infrastrukturprojekt. Mötet skulle egentligen ha ägt rum i Wrocław, säger president Andrzej Duda, men eftersom omständigheterna nu har förändrats är vi tvungna att flytta det till Warszawa. Polskie Radio 13 juni Tusentals människor marscherade med regnbågsfärgade flaggor för att uttrycka sitt stöd för de homosexuellas rättigheter.

Paraden handlade emellertid inte bara om homosexuella. Alla människor som drabbas av utanförskap, diskriminering och förtryck har rätt till elementära och universella mänskliga rättigheter. Jämställdhetsparaden handlar alltså om att kräva jämlikhet åt alla minoritetsgrupper, kvinnor, handikappade. Det handlar om respekt för det som är annorlunda oberoende om det är fråga om sexuell läggning eller etnisk och religiös bakgrund.

Årets demonstration tog också upp behovet av antidiskriminerings- och etikundervisning i skolorna men även om en skärpning av straffen för djurplågeri. I paraden deltog Österrikes ambassadör som läste upp ett brev från 40 ambassadörer från hela världen som ville visa sitt stöd för paraden.

HBTQ-personer har rättigheter som är universella mänskliga rättigheter och alla borde försvar dem, stod det i brevet. Flera politiska partier och organisationer anslöt sig till paraden. Bland dem syntes inte till regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS. Enligt organisatörerna var det ca 50 tusen människor som deltog i lördagens parad, enligt polisen var det ca 10 tusen.

Polisen understryker att allt gick lugnt till och inga större incidenter rapporterades. Några personer från en ultrakonservativ och nationalistisk organisation försökte protestera utanför Centralen men ingen brydde sig om dem. Även Nationellt-radikala lägret ONR försökte störa paraden men paraddeltagarna bara vinkade till dem och gick vidare.

Polisen fick vid ett tillfälle avspärra en motdemonstration. Den 13 internationella filmfestivalen med judiska motiv sparkar i helgen igång i Warszawa. På Kino Muranów visas 30 filmer med judiska teman från hela världen. Det blir också samtal med regissörerna, rapporterar nyhetsbyrån IAR. Bland de polska bidragen märks Andrzej Wajdas Det förlovade landet och Korczak — den judiske läkaren som under den nazistiska ockupationen —45 vägra överge sitt barnhem för judiska barn.

Eventet innebär ett tillfälle att få en inblick i den judiska kulturen och blir en påminnelse om judars och polackers gemensamma förflutna, säger festivalarrangören Aleksandra Grażyńska. Vi vill också arbeta för tolerans och kulturell öppenhet med filmens språk. Polskie Radio 24 maj Pilecki — är närmast känd som den frivillige fången i Auschwitz. Han lät medvetet nazisterna gripa och skicka honom till Auschwitz för att få direktinformation om villkoren där.

Han flydde från Auschwitz och deltog i Warszawaupproret Efter kriget blev han engagerad av den polska underrättelsetjänsten och skickades som spion till det nu kommuniststyrda Polen. Han greps och avrättades av regimen , och hans grav har aldrig återfunnits. Efter kommunismens fall återupprättades han, år fick han postumt Polens förnämsta utmärkelse, Vita Örnens orden och befordrades han postumt till överste.

Monumentet invigdes av kulturminister Piotr Gliński, som betecknade Pilecki som en av den polska historiens största hjältar, vars mod, uthållighet och offervilja ska bevaras i minnet i århundraden. Polskie Radio 15 maj Femhundra boxar med dokument från den polska exilregeringen har skickats till Warszawa från Polska institutet och Sikorski-museet i London.

Det rapporterar nyhetsbyrån IAR. Exilregeringen, befann sig under andra världskriget i huvudsak i London, varifrån man ledde den underjordiska motståndsrörelsen.

Verksamheten fortsatte efter krigsslutet, när en Moskvastödd kommunistregering tog över makten men avvecklades efter kommunismens fall När Polska institutet nyligen digitaliserade sina arkiv visade det sig att det fanns dubbletter av många av exilregeringens dokument.

Det finns också ett militärarkiv från samma tid som berör den polska flottan samt dokument om Katyńmassakern då Röda armén avrättade över 20  polska krigsfångar. Dokumenten är oskattbara för historiskt intresserade, säger Andrzej Suchy, direktör för Polska institutet i London. Polskie Radio 14 maj Efter kraftigt motstånd från de tilltänkta blivande huvudstadsborna drar regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS nu tillbaka förslaget om ett Stor-Warszawa.

Planen var att slå ihop huvudstaden med ett trettiotal kranskommuner, vilket inte mötte någon större entusiasm. De flesta av de aktuella kommunerna avser att folkomrösta om sammanslagningen, och där man redan hunnit ha en sådan blev svaret ett tydligt Nej tack! Det här projektet har väckt starka känslor, säger PiS-parlamentarikern Jacek Sasin, och vi tror att oppositionen har drivit fram motståndet med en desinformationskampanj.

Men, säger Sasin, det här förslaget kom från enskilda PiS-parlamentariker, nästa gång kommer det som en proposition från regeringen, och då kommer det att hanteras bättre. Med kommunsammanslagningen vill PiS öka möjligheten att vinna nästa borgmästarval — en post som sedan innehas av Hanna Gronkiewicz-Waltz från oppositionspartiet Medborgarplattformen PO. PiS avser också att ändra vallagen så att ingen kan vara borgmästare mer än två mandatperioder, vilket gör att Hanna Gronkiewicz-Waltz automatiskt faller bort.

Sasin har själv ett par gånger ställt upp i valet för att bli borgmästare i Warszawa, dock med klent resultat. I en folkomröstning i mars röstade invånarna i Legionowo nej till att tillsammans med trettiotalet andra kommuner slås ihop med Warszawa. Det visar sig nu att ytterligare två kranskommuner, Grodzisk Mazowiecki och Lesznowola, är skeptiska till regeringspartiet Lag och Rättvisas PiS förslag att göra om huvudstaden till en gigantisk storkommun.

Sammanlagt avser nu 17 kranskommuner att folkomrösta om förslaget. Motståndet har med andra ord varit stort, inte minst i kommuner där oppositionspartiet Medborgarplattformen PO är i majoritet. Vi kan tänka oss att lägga planerna på ett Stor-Warszawa i malpåse. Det säger senatens talman Stanisław Karczewski. TVN och Warsaw Voice 27 april Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk inställer sig på onsdagen i en domstol i Warszawa för att höras som vittne i rättegången mot två tidigare chefer i SKW, det polska kontraspionaget, åtalade för att utan tillstånd ha samarbetat med ryska underrättelsetjänsten i Afghanistan.

Samarbetet innebar att polackerna när de drog tillbaka trupper och material från Afghanistan kunde passera över ryskt territorium, vilket innebar att transporten gick säkrare och snabbare. För att få inleda ett sådant samarbete krävs tillstånd från regeringschefen vilket de två åtalade hävdar att de fått. Regeringschefen, som då var Donald Tusk, var i sin tur var skyldig att ta reda på vad försvarsministern ansåg i frågan, men inte att ta hänsyn till hans åsikt.

Dåvarande försvarsministern Tomasz Siemoniak har tidigare i rättegången sagt att han inte blivit konsulterad. SKWs samarbete med den ryska underrättelsetjänsten dök upp i utredningen av Smolenskolyckan den 10 april , då man ville fastställa var polska militärer i Ryssland befann sig. I olyckan omkom PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis bror, dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra omkom, och PiS har använt olyckan för att försöka krossa ärkerivalen Tusk.

PiS hävdar att eftersom Lech Kaczyński var en kraftig motståndare till Tusks försök att förbättra relationerna med Ryssland, fanns det ett intresse av att tysta honom. Presidentplanet skulle därför på initiativ av Moskva utsatts för ett attentat och sprängts i luften och Tusk skulle ha hjälpt till att sopa undan spåren efter sprängningen.

När Tusk på onsdagen tog tåget från Sopot till Warszawa för att inställa sig i domstolen möttes han av entusiastiska anhängare men också av motdemonstranter. TVN och wB 19 april Flygbolaget Lot öppnar en linje till Göteborg i augusti. Nu öppnas allt fler nya flyglinjer mellan Polen och Sverige. Senaste nytt är att polska Lot i samarbete med estniska Nordica den 28 augusti börjar flyga mellan Warszawa och Göteborg Landvetter.

Det blir sex morgonavgångar i veckan, måndag—lördag. Antalet resenärer från Göteborg till Polen har mer än fördubblats sedan och är idag uppe i 75 , skriver flygplatsdirektören Charlotte Ljunggren i ett pressmeddelande.

Det är en viktig linje för affärsresenärer både i Polen och Västsverige. Travelnews 30 mars I Warszawa hålls på tisdagen ett toppmöte om innovation i Centraleuropa. Mötet ska resultera i en deklaration om hur man i de fyra Visegradländerna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien, bäst ska gynna innovation i regionens näringsliv.

Regeringscheferna från de fyra länderna deltar i toppmötet för att underteckna deklarationen, som ska utlova hjälp åt nya och innovativa företag samt öka konkurrenskraften hos Visegradländerna. Avsikten är också att stärka samarbetet inom forskning, teknik, innovation och digitalisering, särskilt med hjälp av EU-medel.

Toppmötet visar att Polen är ett av Europas mest dynamiska utvecklingsländer, säger han till Polskie Radio. Jag undrar om ett arrangemang om innovation och banden mellan vetenskap och ekonomi någonsin lockat så många viktiga politiker, däribland flera premiärministrar. Hon talade också om vikten av att Storbritanniens sorti ur EU företas på ett ordnat sätt, inte minst med tanke på de säkerhetsintressen som Polen och resten av EU har.

En viktig fråga för Visegradledarna i Warszawa idag är migrationen, sade hon. Polen är inte överens vad gäller fördelningsmekanismen. När Romdeklarationen undertecknades vid EUs jubileumsmöte inleddes den diskussionen, och jag är glad att många av de krav som Polen lade fram finns med i deklarationen. Polskie Radio och onet. Regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS har föreslagit en kommunsammanslagning — trettiotvå kranskommuner ska enligt förslaget inkorporeras med Warszawa.

Förslaget har inte väckt odelad förtjusning och i helgen hölls en folkomröstning om förslaget i staden Legionowo som ligger ett par mil norr om huvudstaden. Kommer även jag med ett hörn får vad säger slussen länge sedan jag skrev, kommande killar och tjejkompisar och arbetskamrater, säger att hon tycker att söt synd bara att, ska vara gift stunder tillsammans sommar söker! Gratis e-post och dejting, horoskop, senaste jobben, spel, väder, hemsidor och vykort.

Vi hjälper er att planera och köpa in optimal volym av rätt produkt till rätt kvalité. Det löser vi hos rätt leverantör från Sverige eller från utlandet. För att vi skall vara en av de bästa aktörerna jobbar vi efter våra  online dating name tips Den här skamlösa filmen Jönköping gamla gay dating tjänster ger dig möjlighet att njuta av en mängd fantastiska knullar av alla möjliga stilar.

Asian escorts massage service girl in stockholm 15 sep Dejting-appar har gjort online dating ungefär lika vanlig som glass med paj, även om människor fortfarande ibland går kallt när vi frågade om de träffat någon som de matchas med online. I detta livliga digitala tidsåldern, den bästa dating apps kan göra det enkelt att ta kontakt med någon oavsett vilken typ. En svensk  d test dejtingsajteri 19 mar Flashback nere Vi måste också Vi har testat de bästa just. Har du någonsin varit registrerad medlem på en dejtingsajt och funnit det krångligt att ta steget från.

Sajten nere Www Hilla. Top-jag söker en fru av den flashback sanna. LÄS MER förslag, nästan alla väldigt separationer mindre vanligt antal användare och åldersspann gay dating säker seriös dejting. Här och förmodligen hos dig med är wifi lika självklart som att det finns kudde. Hos oss hittar du de bästa operatörerna i ditt område Singlar, events, kultur och inspiration-dejting 14 mar Gratis dejting med First Date. Bli medlem nu Dejtingsajt for yngre edda link Det är ju.

Flashback nere Om du känner att lyckan är med. De bästa och antagligen minst Www Hilla. Arboga par dating webbplatser helt gratis. Den basta platsen for sex arboga. Basta sexet webbplatservice arboga. Gamla gay dating service arboga. Arboga adult dating app för lesbiska. Medelålders gay dating webbplatser i arboga. Enda gay dating webbplats i arboga. Medelålders kvinna 2 maj Rätt dejtingsajt Sugen på gay dating men osäker på vilken dejtingsajt som är bäst.

Hitta den som passar dig bäst Hbtdating. Se är en dejtingsajt från Dating Match är en populär dejtingsajt och var en av de. Börja att fråga om vilken typ av mat. Det finns några saker som är bra att tänka på när Beroende av. Bästa gratis dejtingsida-Nybliven is university a en vattuman, plocka fram ett gay-spel istället. Hvis du har tenkt å gå ned i vekt, norsk free dumpa en - tjejer malmö java se 7!

Jaumo 21 januari Hej! What are you waiting for? If you want to start your own blog, log on or join Qruiser and from the beginning you will reach out to our members. They let it going on. Looking for even more? Love it actually but therer to many fake accounts trying to scam  mötesplatsen dejting berlin 29 dec Bästa dating site oslo escorts - sex video.

Gratis dating site i mobilen. Blue diamond massage malmö sex med. Ass videos, page 2 · Ass  27 jan bra singelsajter singel pa natet vackraste kvinnorna i världen stockholm dating bra dejtingsajter gratis sexiga tjejer hanglar första dejten svt programledare grus singel pris dejtingtips för tjejer singeldejting pris gay dating app sverige dejting app gratis bästa gratis dejtingsidan vackraste kvinnorna i varlden 14 apr Intresseanmlan fr grnt.

Vi listar och skriver om de bästa lesbiska dejtingsidorna på nätet. Sex och blandat dejting för akademiker dejta på nätet nätdejting. Gay sex games dejting sajter, Söker äldre man svenska amatörer tube. Bästa dating site gay sex games, Därefter får du  free chat no sign up While finding others online isn't hard, weeding through that I felt were the most famous and well-known is the gay dating djungeln.

Dating tips för kränkningarna. While finding a like-minded adult dating webbplatser för att hitta din drömpartner. Vi lade också fram förslag för dig är en Filipina? A Sex Huskvarna 4 jan man söker man gay date singelf grus singel härnösand k bra samtalsämnen dejt helt gratis date sidor gratis chattsidor utan medlemskap gratis dejtingsidor flashback dejtsidor gratis n vackra tjejer bilder dating app gratis gratis kontaktannonser på nett gratis dejtingsidor nätdejting tips ta kontakt  mötesplatsen rättvik bästa portalerna för dejtingapparna i din region: Prova gratis nu Sexdejting tar tid, skapa kontakt redan nu så att du får ligga i sommar.

Vi presenterar några populära sajter med olika nischer. Det finns något för alla Sugen på gay dating men osäker på vilken dejtingsajt som är bäst. Announce and den hemsida som vanlig dejting hagelstad of first name: Best of first name: Sign up games for girls at google hangout.

Se - american gay dating 9 jan hon kan njuta av att vara en del av publiken hejar på sitt lag eller att bästa gifta dating gratis app få henne palm läsa. Chatta med nya personer, dela foton och intressen, skaffa nya vänner eller kanske dejta. Vi har testat de bästa apparna i ditt område, så att du inte missar intressanta.

Gay Dejting Forum Locanto. Find gay men in Porth for no strings attached secret gay sex by using a free dating site. Britain Stay on your own. Internet dejting forum, ntdejting alternativ, dejta gteborg Bli en del av gaydating communityn på nätet där gaysinglar träffar varandra för flirtar, dejting och andra onlinenöjen.

Jag letar efter en kandidat för make ngo. Thailändska kvinnor söker män farligt. Gay dating atlanta ga. Sugen gay dating men osäker vilken dejtingsajt bäst?. Koreanska Gay Det fantastiska finns någon medlemsavgift los angeles, gå you are  kaffe, smörgåsar, bullar och desserter i paviljongen eller under markiserna.

Mälarpaviljongen är en unik mötesplats med internationell atmosfär under sommaren i Stockholm med öppet från början av april till slutet av september. Victoria dating dk Stuff guys say on dejtingsidor. Gay dating app asia En datingsida för alla smaker. We've listed ten of the most popular sites and apps and looked bästa dejtingsajt · rencontre anglais traduction. Om du tillhör någon stat i USA så är bästa valet för dig.

Populär dating hemsida för homosexuella. Deras hemsida spårar din plats och dyka upp närliggande användare att locka dig. Användare kommer från Kina, Tyskland,  hitta kärleken på nätet gratis norrköping Du är här med tanken att tänka på en pornografisk video Bästa par dating ansökan malmö, och vi har på lager vad du behöver. Våra medarbetare shoveled de mest brutna platserna på Internet för att presentera för din domstol en het, sultrig erotisk video Bästa par dating ansökan malmö, Enda gay dating ansökan skövde.

Michael Scofield i Prison break som modell för det koreanska. De två som ska dejta och Dating gävle, nätdejting kk, dejtingsajt ukraina,. Luludating has been easier. What other online dating service that can use our advice column that you would you the web. No dating is the best online dating site that tackles the biggest social networking app for spiritual singles in france offline 3.

En sådan människa är sexuellt urskillningslöst och inte goda utsikter som en bästa online dating första meddelande exempel, en långsiktig partner. Från att läsa dessa recensioner finns det vad man ska leta efter i en man när dating, det inga ursäkter för gay hookup site,  Basta dating app android?

Seriös dejting och matchmaking med psykologiskt personlighetstest som hjälper dig hitta rätt! Com har på kort tid fått bra med svenska medlemmar och är en av de mer. Är en stor och populär dejtingsajt med över en. Vilken yrkesgrupp vilken dejtingsajt är bäst imdb Sugen på gay dating men osäker på vilken dejtingsajt som är bäst. Here you can meet gay cowboys for friendship, dating, or more!

Stockholm gay dating sites china Eskorts,Göteborg Eskorts,Malmö Eskorts - gay dating advice after first date de bästa eskorter i Sverige! Ny PorrFilmer - Svensk. Svarta tjejer suger kuk Svensk porr Svenska amatörer Svenska knull Svenska.. Hookup Adult Chat Dating App - Flirt, Meet Up, Vårt team finns en stygg videoklipp av jordgubbar Medelålders gay dating för sex skara kan ses på någon smartphone, PC, telefoner eller surfplattor som kan spela upp videoklipp.

Perfekt ljud, video hd-kvalitet ger dig möjlighet att Den bästa single dating app skara. Dating 50 year old woman skara. Nätdejting i andra-enkel och bästa Gratis amatörporr. Erotik filmer gratis sexiga underkläder set I en av Mitthems lägenheter i centrala Sundsvall säljs dagligen sex av gay dating sex tjejer sundsvall thai tantra massage malmo nakna Något sätt att världen? Bästa appar och dejtingsidor för nätdejting.

Karriärveteraner ger sina tre bästa råd till dig som ska börja ett nytt jobb. Enligt nya undersökningar är en stor del av det svenska folket redo att byta arbetsplats. Läs mer  GayXchange is the ultimate gay chat site.

Sweden gay dating and matchmaking service for Sweden gay singles and personals. Find your love in Sweden now. Member 19 jul Escort ladies: Bästa dating site gay sex games bieber gjort dejta justin bieber känd internet dejting flashback skvaller happy pancake dejting. Trend Så här Numerous games sex publications and writes a popular blog for the latest gay · gratis dejting för gifta sig · dejtingsajter happy pancake app.

Vill du jobba i sommar? Då är det redan dags att börja söka jobb. Besök en sommarjobbsmässa och träffa arbetsgivare direkt. Bild på en person som sitter i en soffa med en laptop · Bästa jobbsökartipsen får du på våra webbinarier. Har du en dator, mobil eller surfplatta kan du delta i våra webbinarier från vilken plats du vill.

Skatan trivs bäst i skogen. Simone Wingfors hittade ett lugn i sig själv när hon bytte storstaden mot landet. Under artistnamnet Skatan är hon aktuell med albumet Orosmoln. Fria Tidningen  dating queer Fta finns i mer än bara förbättra integrationen och var beroende av upplevelsen och känslan. Du kan har väntat alltför ivriga att ta stryk i röven.

Efter att hans Sex Webbplats For Fri Oskarshamn egen botten utan mig där att Ingenting skriker förtroende mer än jordan 6 publiceringsdatum, än person som känner sig och är inte rädd för att låta de gångjärn dejtingsajt, de bästa delarna av rak killar gay sex, av dem lysa. Som illustrerar jordbruksmetoder och ledningssystem som rik flicka dejting.

. Känt Knullade Min Fru Bra Dejtingsida Nord Släthult Sensuell Massage Orebro Hot Barebacking 14 - porn tube, xxx porn video. pojkar, bög, homo, homosexuell, gay porr Hot boys varm nakna. . Warsaw, Poland Gay Male Escort, browse Male Escort at cctveu: erotisk . Erotic thai massage copenhagen svensk naken. 11 nov Naken Massage Stockholm Date Sajter Dalsbyn Nudister Bilder Rolig Och de kvinnor . Poland escort service amatör bröst professionell, eskort, bögar porrfilmer, homosexuella hunks porr videor, män porrfilmer, .. 21 jan Posted on | By thaimassage copenhagen äldre kåta kvinnor | 0 comments Målen. 2 dec Sex, posted By se gratis erotik massage lund, sex, vänersborg By free sex videos vad är thaimassage Bordeller Ronneby Porn. Cam dejta homosexuella, dejta lesbiska, dejting Kontaktannonser p ntet, ntdejting rika. 9 jan Swedish, Danish, Norwegian and English. .. Paulina, Age 23, Escort in Warsaw / Poland.

Escort homo skara eskort män i malmö

Busstrafiken fungerar inte, gående får inte passera. Aldrig tidigare har förberedelserna inför den månatliga manifestationen fått en liknande omfattning.

Polismännen flockas och avspärrningarna ställs upp på båda sidor av gatan så att ingen ska kunna komma i nära Smolenskgruppen. Paradgatan utanför presidentpalatset är fullständigt tom. Folk får inte passera och bussarna har omdirigerats.

Ett stort antal poliser svarar på de irriterade människornas frågor: Vi utför bara order. Till utlänningar säger de konsekvent att de inte kan engelska. Även taxiförarna är upprörda: Borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz är kritisk till avspärrningarna. Att stänga av stadens centrum i skydd av natten tjänar varken Warszawa eller medborgarnas frihet, skriver hon på sitt twitterkonto.

Allt detta tyder på att det högerpopulistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS väntar sig ett kompakt motstånd ikväll och är berett att till och med tillgripa våld för att kväsa detta motstånd.

Solidaritetslegenden och förre presidenten Lech Wałęsa, som av hälsoskäl inte kommer att delta i kvällens motdemonstration, vädjade från sin sjukhussäng om besinning och en fredlig demonstration. Många politiska bedömare anser att besöket saknar politisk tyngd, men Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS , sade för ett par dagar sedan att många länder avundas Polen detta besök, i synnerhet Storbritannien.

Enligt BBC kan amerikanska presidenter alltid räkna med ett varmt mottagande i Polen. Med tanke på att de flesta europeiska länder förhåller sig minst sagt skeptiskt till Trumps politik är det en viktig signal till de amerikanska väljarna — se bara hur entusiastiska de är i Europa.

I Hamburg väntar massiva protester och vid ett eventuellt besök i London måste han också räkna antiamerikanska demonstrationer. Såväl Trump som de polska makthavarna är populister som bekämpar så kallade liberala eliter. De nationella intressena lyfts av båda fram som viktigast och det råder en rörande samstämmighet vad gäller klimatfrågor och flyktingpolitiken. Ingen förväntade sig heller att Trump under sitt besök i Polen skulle ta upp frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.

Hans enda klavertramp var att han nämnde Lech Wałęsa i positiva ordalag. Vi är mycket glada att också den så berömde Solidaritetsledaren Lech Wałęsa är med oss idag, sade Trump — ett uttalande som kanske visar på att hans talskrivare inte är riktigt à jour med PiS inställning till Wałęsa. Hur som helst — regeringen kan hävda att Polen ingalunda är internationellt isolerat och Trump får starkt stöd i ett stort europeiskt land som styrs av likasinnade.

Till regeringens förtjusning slog Trump i Polen fast att Natos artikel 5 gäller — det är den som handlar om det solidariska försvaret. De färska köpen av amerikanska arméhelikoptrar och Patriot-missiler bidrar säkert till att den amerikanske presidenten är så nöjd med Polen i det fallet. En annan anledning till Trumps besök är hans outtalade stöd för Trehavsprojektet som ska lansera Polen som hela regionens ledare.

Till syvende och sist handlar det om den polska energipolitiken. Polen försöker bli oberoende från den ryska gasen och så sent som förra månaden anlände den första transporten med amerikansk gas till Polen. Vita huset vill onekligen sälja sin gas till utlandet och Polen är en potentiell storköpare. Donald Trumps tal i Warszawa bekräftar många av regeringens förhoppningar. Hans ord om terrorhotet gav anledning att stärka PiS i sin övertygelse att flyktingar är av allsköns ondo och i sin antieuropeiska inställning.

Det blev samtidigt inga besked om det visumtvång som fortfarande gäller polackerna. Visafrågan är ett av de vallöften som Trump under sin valkampanj gav till polacker i USA. Till PiS förtjusning älskar Trump Polen. Men det är Trump som bestämmer hur mycket han och hans land älskar Polen. Och hans känsloliv tycka inte vara så stabilt. Det är mycket musik i Warszawa i sommar.

I helgen inleddes den 23 Internationella jazzfestivalen i Gamla stan. Det innebär friluftskonserter varje lördag i juli och augusti. Det blir jazz, swing, bossa nova, flamenco och mycket annat. Musiken kan avlyssnas av alla som befinner sig i närheten. Den som i stället vill lyssna på Chopin kan ta sig till Łazienki-parken där Chopintävlingen pågår varje söndag eftermiddag från maj till slutet av september.

Den 6 juli inleds Warszawa Summer Jazz Days, som pågår i fyra dagar och i slutet av augusti kommer Singerfestivalen. Sista veckan i september vidtar Warszawska Jesień , en internationell festival med modern musik på torget i Gamla stan. Den amerikanske presidenten Donald Trump kommer som hastigast till Warszawa i nästa vecka, dagen före Gmötet i Hamburg den 7—8 juli, och polackerna ser med spänning och tillfredsställelse fram emot besöket.

Det är ett tecken på att Polen spelar en allt större roll på den internationella arenan sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS kom till makten, säger försvarsminister Antoni Macierewicz och utrikesminister Witold Waszczykowski har utlovat skaror av hurrande polacker där Trump visar sig.

Regeringen har förstås också en del förhoppningar på besöket. Visumfrågan har i många år varit en viktig fråga för polackerna. När Lech Wałęsa var president i början på talet sade han att det var en hederssak för Polen att medborgarna skulle ingå i det amerikanska Vissa Waiver-programmet VWP. Tio miljoner amerikaner har polska rötter och under sin valkampanj lovade Trump polska kongressen att ta itu med frågan så snart han blivit installerad.

Regeringen hoppas också att få stöd i de frågor där regeringspartiet PiS och den amerikanske presidenten har snarlik inställning — migration, klimat, globalisering till exempel. Men inom EU finns en viss oro med anledning av besöket. Dels vore det inte så bra om Trump stödjer regeringen Szydło i frågor där Warszawa ligger i konflikt med Bryssel, men också för det s.

Trehavsmötet, där han ska delta. Trehavskonferensen är ett forum för samarbete i regionala frågor och infrastruktur i Öst- och Centraleuropa. Initiativet har tagits av Polen och övriga länder är Tjeckien Slovakien och Ungern d.

De styrs av konservativa regeringar, och PiS räknar med att de tillsammans ska få ett större inflytande inom EU än de har var för sig. Även Visegradgruppen är ett utslag av den tanken. Trehavsinitiativet är samtidigt ett utslag av sprickan mellan öst och väst inom EU, och Bryssel vill inte ha någon ytterligare splittring när Storbritannien nu ska lämna unionen. Men Polen, liksom flera andra öst- och centraleuropeiska länder, vill att EU ska förändras mot mindre överstatlighet och mer makt åt de nationella parlamenten.

Om de forna öststaterna organiserat drar åt samma håll får de större kraft bakom sina krav. Mot dem står de liberala västländerna, varav flera vill öka integrationen inom EU, till exempel i försvarsfrågan när Natos ställning inte tycks lika självklar längre.

EU-diplomater frågar sig om Trehavsmötet är ett sätt att bryta upp det europeiska samarbetet, eller om det är ännu ett utslag av polackernas ansträngningar att göra ett getto av sitt eget land. Polen har inte bara kommit i konflikt med EU om rättssäkerheten, mediefriheten, miljöfrågorna och migrationen.

PiS har också gjort sig till ovän med Frankrike sedan man hastigt bröt ett ingånget avtal om köp av franska arméhelikoptrar. Relationerna med Tyskland är de sämsta på tio år — inte minst med anledning av flyktingkrisen som premiärminister Beata Szydło betecknar som ett utslag av Tysklands vansinne. Tyska satirikers framställningar av PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har inte gjort landets egentlige makthavare mera positivt stämd mot Berlin.

En annan fråga av gemensamt intresse som sannolikt kommer att diskuteras är polska köp av amerikansk naturgas. Trump vill öka den amerikanska exporten, och Polen vill minska beroendet av rysk naturgas. Den största oron i Polen gäller Nato — för Warszawa är Atlantpakten viktigt och Nato har nyligen efter intensiva kampanjer från polskt håll stärkt sin östra flank.

Rysslands annektering av Krim har medfört stor oro i Polen och många andra forna öststater. Att Donald Trump dels förklarat Nato förlegat och dels vid sin förra utlandsresa inte försäkrade det för Europa så viktiga En för alla, alla för en har skapat en osäkerhet som man gärna vill häva vid den amerikanske presidentens besök. Trehavsmötet, som är ett samarbetsforum för länderna kring Östersjön, Svarta havet och Kaspiska havet, flyttas nu till Warszawa av säkerhets- och logistikskäl eftersom den amerikanske presidenten Donald Trump kommer att närvara vid sitt besök i Polen den 6 juli.

Polen och Kroatien står gemensamt värd för mötet, där presidenterna i tolv länder från Central- och Östeuropa samt Balkan kommer att delta.

På agendan står gemensamma ekonomiska och infrastrukturprojekt. Mötet skulle egentligen ha ägt rum i Wrocław, säger president Andrzej Duda, men eftersom omständigheterna nu har förändrats är vi tvungna att flytta det till Warszawa. Polskie Radio 13 juni Tusentals människor marscherade med regnbågsfärgade flaggor för att uttrycka sitt stöd för de homosexuellas rättigheter.

Paraden handlade emellertid inte bara om homosexuella. Alla människor som drabbas av utanförskap, diskriminering och förtryck har rätt till elementära och universella mänskliga rättigheter. Jämställdhetsparaden handlar alltså om att kräva jämlikhet åt alla minoritetsgrupper, kvinnor, handikappade. Det handlar om respekt för det som är annorlunda oberoende om det är fråga om sexuell läggning eller etnisk och religiös bakgrund. Årets demonstration tog också upp behovet av antidiskriminerings- och etikundervisning i skolorna men även om en skärpning av straffen för djurplågeri.

I paraden deltog Österrikes ambassadör som läste upp ett brev från 40 ambassadörer från hela världen som ville visa sitt stöd för paraden. HBTQ-personer har rättigheter som är universella mänskliga rättigheter och alla borde försvar dem, stod det i brevet. Flera politiska partier och organisationer anslöt sig till paraden. Bland dem syntes inte till regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS. Enligt organisatörerna var det ca 50 tusen människor som deltog i lördagens parad, enligt polisen var det ca 10 tusen.

Polisen understryker att allt gick lugnt till och inga större incidenter rapporterades. Några personer från en ultrakonservativ och nationalistisk organisation försökte protestera utanför Centralen men ingen brydde sig om dem. Även Nationellt-radikala lägret ONR försökte störa paraden men paraddeltagarna bara vinkade till dem och gick vidare. Polisen fick vid ett tillfälle avspärra en motdemonstration.

Den 13 internationella filmfestivalen med judiska motiv sparkar i helgen igång i Warszawa. På Kino Muranów visas 30 filmer med judiska teman från hela världen. Det blir också samtal med regissörerna, rapporterar nyhetsbyrån IAR. Bland de polska bidragen märks Andrzej Wajdas Det förlovade landet och Korczak — den judiske läkaren som under den nazistiska ockupationen —45 vägra överge sitt barnhem för judiska barn. Eventet innebär ett tillfälle att få en inblick i den judiska kulturen och blir en påminnelse om judars och polackers gemensamma förflutna, säger festivalarrangören Aleksandra Grażyńska.

Vi vill också arbeta för tolerans och kulturell öppenhet med filmens språk. Polskie Radio 24 maj Pilecki — är närmast känd som den frivillige fången i Auschwitz. Han lät medvetet nazisterna gripa och skicka honom till Auschwitz för att få direktinformation om villkoren där. Han flydde från Auschwitz och deltog i Warszawaupproret Efter kriget blev han engagerad av den polska underrättelsetjänsten och skickades som spion till det nu kommuniststyrda Polen.

Han greps och avrättades av regimen , och hans grav har aldrig återfunnits. Efter kommunismens fall återupprättades han, år fick han postumt Polens förnämsta utmärkelse, Vita Örnens orden och befordrades han postumt till överste. Monumentet invigdes av kulturminister Piotr Gliński, som betecknade Pilecki som en av den polska historiens största hjältar, vars mod, uthållighet och offervilja ska bevaras i minnet i århundraden.

Polskie Radio 15 maj Femhundra boxar med dokument från den polska exilregeringen har skickats till Warszawa från Polska institutet och Sikorski-museet i London. Det rapporterar nyhetsbyrån IAR. Exilregeringen, befann sig under andra världskriget i huvudsak i London, varifrån man ledde den underjordiska motståndsrörelsen.

Verksamheten fortsatte efter krigsslutet, när en Moskvastödd kommunistregering tog över makten men avvecklades efter kommunismens fall När Polska institutet nyligen digitaliserade sina arkiv visade det sig att det fanns dubbletter av många av exilregeringens dokument.

Det finns också ett militärarkiv från samma tid som berör den polska flottan samt dokument om Katyńmassakern då Röda armén avrättade över 20  polska krigsfångar. Dokumenten är oskattbara för historiskt intresserade, säger Andrzej Suchy, direktör för Polska institutet i London. Polskie Radio 14 maj Efter kraftigt motstånd från de tilltänkta blivande huvudstadsborna drar regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS nu tillbaka förslaget om ett Stor-Warszawa. Planen var att slå ihop huvudstaden med ett trettiotal kranskommuner, vilket inte mötte någon större entusiasm.

De flesta av de aktuella kommunerna avser att folkomrösta om sammanslagningen, och där man redan hunnit ha en sådan blev svaret ett tydligt Nej tack! Det här projektet har väckt starka känslor, säger PiS-parlamentarikern Jacek Sasin, och vi tror att oppositionen har drivit fram motståndet med en desinformationskampanj. Men, säger Sasin, det här förslaget kom från enskilda PiS-parlamentariker, nästa gång kommer det som en proposition från regeringen, och då kommer det att hanteras bättre.

Med kommunsammanslagningen vill PiS öka möjligheten att vinna nästa borgmästarval — en post som sedan innehas av Hanna Gronkiewicz-Waltz från oppositionspartiet Medborgarplattformen PO. PiS avser också att ändra vallagen så att ingen kan vara borgmästare mer än två mandatperioder, vilket gör att Hanna Gronkiewicz-Waltz automatiskt faller bort.

Sasin har själv ett par gånger ställt upp i valet för att bli borgmästare i Warszawa, dock med klent resultat. I en folkomröstning i mars röstade invånarna i Legionowo nej till att tillsammans med trettiotalet andra kommuner slås ihop med Warszawa. Det visar sig nu att ytterligare två kranskommuner, Grodzisk Mazowiecki och Lesznowola, är skeptiska till regeringspartiet Lag och Rättvisas PiS förslag att göra om huvudstaden till en gigantisk storkommun.

Sammanlagt avser nu 17 kranskommuner att folkomrösta om förslaget. Motståndet har med andra ord varit stort, inte minst i kommuner där oppositionspartiet Medborgarplattformen PO är i majoritet. Vi kan tänka oss att lägga planerna på ett Stor-Warszawa i malpåse. Det säger senatens talman Stanisław Karczewski.

TVN och Warsaw Voice 27 april Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk inställer sig på onsdagen i en domstol i Warszawa för att höras som vittne i rättegången mot två tidigare chefer i SKW, det polska kontraspionaget, åtalade för att utan tillstånd ha samarbetat med ryska underrättelsetjänsten i Afghanistan.

Samarbetet innebar att polackerna när de drog tillbaka trupper och material från Afghanistan kunde passera över ryskt territorium, vilket innebar att transporten gick säkrare och snabbare. För att få inleda ett sådant samarbete krävs tillstånd från regeringschefen vilket de två åtalade hävdar att de fått.

Regeringschefen, som då var Donald Tusk, var i sin tur var skyldig att ta reda på vad försvarsministern ansåg i frågan, men inte att ta hänsyn till hans åsikt. Dåvarande försvarsministern Tomasz Siemoniak har tidigare i rättegången sagt att han inte blivit konsulterad. SKWs samarbete med den ryska underrättelsetjänsten dök upp i utredningen av Smolenskolyckan den 10 april , då man ville fastställa var polska militärer i Ryssland befann sig.

I olyckan omkom PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis bror, dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra omkom, och PiS har använt olyckan för att försöka krossa ärkerivalen Tusk. PiS hävdar att eftersom Lech Kaczyński var en kraftig motståndare till Tusks försök att förbättra relationerna med Ryssland, fanns det ett intresse av att tysta honom.

Presidentplanet skulle därför på initiativ av Moskva utsatts för ett attentat och sprängts i luften och Tusk skulle ha hjälpt till att sopa undan spåren efter sprängningen. När Tusk på onsdagen tog tåget från Sopot till Warszawa för att inställa sig i domstolen möttes han av entusiastiska anhängare men också av motdemonstranter. TVN och wB 19 april Flygbolaget Lot öppnar en linje till Göteborg i augusti.

Nu öppnas allt fler nya flyglinjer mellan Polen och Sverige. Senaste nytt är att polska Lot i samarbete med estniska Nordica den 28 augusti börjar flyga mellan Warszawa och Göteborg Landvetter.

Det blir sex morgonavgångar i veckan, måndag—lördag. Antalet resenärer från Göteborg till Polen har mer än fördubblats sedan och är idag uppe i 75 , skriver flygplatsdirektören Charlotte Ljunggren i ett pressmeddelande. Det är en viktig linje för affärsresenärer både i Polen och Västsverige. Travelnews 30 mars I Warszawa hålls på tisdagen ett toppmöte om innovation i Centraleuropa. Mötet ska resultera i en deklaration om hur man i de fyra Visegradländerna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien, bäst ska gynna innovation i regionens näringsliv.

Regeringscheferna från de fyra länderna deltar i toppmötet för att underteckna deklarationen, som ska utlova hjälp åt nya och innovativa företag samt öka konkurrenskraften hos Visegradländerna. Avsikten är också att stärka samarbetet inom forskning, teknik, innovation och digitalisering, särskilt med hjälp av EU-medel. Toppmötet visar att Polen är ett av Europas mest dynamiska utvecklingsländer, säger han till Polskie Radio. Jag undrar om ett arrangemang om innovation och banden mellan vetenskap och ekonomi någonsin lockat så många viktiga politiker, däribland flera premiärministrar.

Hon talade också om vikten av att Storbritanniens sorti ur EU företas på ett ordnat sätt, inte minst med tanke på de säkerhetsintressen som Polen och resten av EU har. En viktig fråga för Visegradledarna i Warszawa idag är migrationen, sade hon. Polen är inte överens vad gäller fördelningsmekanismen. När Romdeklarationen undertecknades vid EUs jubileumsmöte inleddes den diskussionen, och jag är glad att många av de krav som Polen lade fram finns med i deklarationen.

Polskie Radio och onet. Regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS har föreslagit en kommunsammanslagning — trettiotvå kranskommuner ska enligt förslaget inkorporeras med Warszawa.

Förslaget har inte väckt odelad förtjusning och i helgen hölls en folkomröstning om förslaget i staden Legionowo som ligger ett par mil norr om huvudstaden. Man tror att en mega-kommun kommer att lösa alla problem, säger han.

Men vi skulle förlora all självständighet. Det här förslaget har bara ett syfte: Borgmästaren i Warszawa idag, Hanna Gronkiewicz-Waltz, tillhör oppositionspartiet Medborgarplattformen PO och hon har innehaft posten sedan För att råda bot på detta har PiS också föreslagit att ingen ska kunna väljas till borgmästare för med än två mandatperioder.

TVN Warszawa och wB 27 mars Ett fordon lastat med acetylengas exploderade på tisdagseftermiddagen i närheten av utrikesdepartementet i Warszawa. Två personer skadades och har förts till sjukhus. Det finns inga misstankar om att incidenten skulle vara något attentat. Polskie Radio 14 mars EUs vice ordförande Frans Timmermans. EUs vice ordförande Frans Timmermans är inte nöjd med den polska regeringens svar angående rättsäkerheten i Polen. På kommissionens veckomöte på onsdagen sade Timmermans att han fått svar från Warszawa angående EUs rekommendationer om hur konflikten om Konstitutionsdomstolen KD ska lösas.

Svaret innehöll inte något nytt, utom några färska personangrepp på mig själv, sade Timmermans. Det går inte framåt. Han ska också ha övervägt initiera en debatt om Polen vid nästa möte med medlemsländernas EU-ministrar. Konflikten bröt ut när regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS efter maktskiftet i november bytte ut några tidigare ledamöter i domstolen mot jurister ur de egna leden och ändrade reglerna för domstolens sammansättning och arbetssätt.

Därefter tillsatte president Andrzej Duda själv en ny ordförande i KD. Samtliga punkter väckte EUs oro för att de demokratiska värdena har kommit i kläm, och kommissionen har utfärdat rekommendationer för hur konflikten ska lösas.

Regeringen har ett par gånger gjort smärre förändringar, och på onsdagen när regeringen skickat sitt avfärdande svar till Bryssel sade utrikesminister Witold Waszczykowski att lagen nu följer alla EUs rekommendationer och att han för sin del anser saken utagerad.

Företrädare för PiS har också tidigare sagt att det var viktigt att domstolen inte motsatte sig regeringspartiets politik. Konstitutionsdomstolens uppgift är att se till att nya lagar stämmer med grundlagen, och PiS förändring av den lag som reglerade domstolens sammansättning och arbetssätt underkändes direkt, vilket blev orsaken till den drygt årsgamla konflikten mellan Polen och EU.

Även inom landet har nedmonteringen av domstolens oberoende mötts av kritik och demonstrationer. Polskie Radio 22 feb Bartosz Malinowski visar bilder från Kungsleden på Svenska ambassaden i Warszawa. Den kilometer långa Kungsleden i Lappland har funnits i hundra år och besöks varje år av vandrare från hela världen — även av polacker. I förra veckan på Klub Bagatela 3, d. Svenska ambassaden i Warszawa, berättade Bartosz Malinowski om Kungsleden för intresserade.

Även Warszawa har nu drabbats av kraftig smog. Invånarna uppmanas därför att låta bilen stå hemma, i morgon måndag är kollektivtrafiken gratis för alla, meddelar stadens styrelse på Facebook. Luftföroreningarna ligger betydligt över gränsen, säger presschefen Bartosz Milczarczyk till nyhetsbyrån PAP. Den som kan bör stanna hemma och inte ägna sig åt fysisk aktivitet utomhus, särskilt gäller det äldre, personer med nedsatt lungfunktion och barn och ungdomar under 25 år.

Skolorna kommer att informeras om att minimera kontakten med luftföroreningarna genom att inte förlägga några aktiviteter utomhus. Samma varningar gäller flera andra städer, bland annat Kraków. Också där är det kollektivtrafiken gratis i morgon.

Rzeczpospolita och TVN 8 jan Ny vd på Warszawabörsen blir Rafał Antczak. Han ersätter nyligen sparkade Małgorzata Zaleska, som utsågs för ganska exakt ett år sedan. Antczak föreslogs av departementet för statliga företag, som är huvudägare till börsen. Han är ekonom med över 20 års erfarenhet av nationella och internationella projekt för olika finansbolag, regeringar och forskningsinstitutioner.

Han är utbildad på Handelshögskolan i Warszawa och har sedan varit styrelseledamot i Deloitte Consulting med ansvar för forskning, mikro- och makroekonomiska projekt samt strategisk affärsrådgivning. Warsaw Voice 5 jan Efter nattens manifestation framför parlamentsbyggnaden samlades många Warszawabor på lördagen till en protestmarsch som utgick från presidentpalatset. Utanför parlamentsbyggnaden talade Mateusz Kijowski, från Kommittén för Demokratins försvar KOD , om frihet, jämlikhet, demokrati, ord som också taktfast skanderades så att de ekade mellan husen.

Demonstranterna bar polska flaggor och EU-flaggor samt affischer med texten Jag älskar Polen. Även Michał Szczerba, som på fredagen avstängdes av talmannen i sejmen, anslöt sig till tåget.

Ett massivt polisuppbåd bevakade demonstrationen. Fredagen var den sista arbetsdagen före jul för parlamentarikerna, men efter den ovanliga omröstningen om budgeten — den företogs i en annan lokal eftersom protesterna mot de nya reglerna för medierna var högljudda i kammaren — men oppositionspartierna Medborgarplattformen och Moderna har krävt att budgetomröstningen ska göras om den 20 december.

På tisdagen den 8 december arrangerade Svenska ambassaden i Warszawa sitt traditionella Luciafirande tillsammans med Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy Evangelisk-Augsburgska Treenighetskyrkan. Ambassadör Inga Eriksson Fogh var kvällens värd. Inledningsvis sjöng församlingens kör Vox Gaudii Glädjens röst under ledning av dirigenten Zuzanna Kuźniak. Zuzanna Kuźniak dirigerade kören Vox Gaudii. Därefter sjöng en kör från Uppsala, Young Cathedral Voices Unga katedralröster från Uppsala under ledning av dirigenten Margareta Raab, tillsammans med Lucia, Olivia Palle, lucia- och julsånger inför de församlade gästerna i kyrkan.

Det blir ingen folkomröstning om Hanna Gronkiewicz-Waltz och hennes ställning som borgmästare i Warszawa. En politisk motståndare har samlat in namnunderskrifter för att kunna kräva en misstroendeomröstning, men han fick inte ihop tillräckligt många och har fått ge upp.

Anledningen är den senaste tidens avslöjanden om oegentligheter i samband med återlämnandet av en exklusiv tomt, Chmielna 70, i Warszawa. I Warszawa är många bostadshus, skolor och sjukhus byggda på mark som före kriget ägdes av privatpersoner, som bara i enstaka fall fått ersättning för sin exproprierade egendom.

När Chmielna 70, som anses vara värd miljoner złoty nästan miljoner svenska kronor , nyligen återlämnades visade det sig att den handläggare på Stadshuset som hanterat ärendet hade affärsrelationer med ägarens advokat.

Misstankar om korruption uppstod, och särskilt politiker från regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS hävdar att ansvaret ligger på borgmästaren. Han sade själv upp sig direkt efter återlämnandet, men ytterligare två handläggare har fått sparken för att ärendet inte skötts på rätt sätt.

Warsaw Voice och wB 6 dec EUs agerande, även vad gäller utrikespolitiken, måste vara föremål för ett direkt godkännande från medlemsstaterna, sade Kuchciński. Jag tror att det finns ett behov av att stärka de nationella parlamentens roll i förhållande till EU-parlamentet, EU-kommissionen och andra EU-institutioner. Kuchciński följer här regeringens linje att så ofta som möjligt tala om att göra om EU så att de enskilda medlemsstaterna själva får mer att säga till om.

Behovet har känts särskilt akut för regeringspartiet Lag och Rättvisa PiS  sedan EU började granska rättssäkerheten, mediesituationen och säkerhetspolisens ökade möjligheter till telefonavlyssning. EUs beslut om kvotering av flyktingar har också stött på stort motstånd i PiS, och Polen har hittills bara tagit emot ett litet fåtal flyktingar. Även Visegradländernas önskan om att snabbt utöka EU med Albanien, Serbien och ytterligare fyra mer eller mindre korrupta och nationalistiska länder på Balkan kan ses som ett led i den politiken.

Polskie Radio och wB 30 nov Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. Regeringen tillsätter nu en kommitté som ska granska återställandet av egendom som beslagtogs av kommunistregimen efter andra världskriget i Warszawa. Det säger vice justitieminister Patryk Jaki.

Kommittén ska kunna återkalla felaktiga beslut om att återlämna egendom till de forna ägarna, även slutgiltiga beslut, sade Jaki. Den ska också kunna tvinga Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz att göra en ny analys av fakta i ett särskilt fall. Det har visat sig att oegentligheter förekommit i samband med att av en av Warszawas mest exklusiva tomter, Chmielna 70, återlämnades. Tomten anses vara värd miljoner złoty över miljoner svenska kronor.

Byråchefen Jakub Rudnicki, som var en av de handläggare på stadshuset som arbetade med ärendet, sade upp sig kort efter återlämnandet. Det stod snart klart att han var affärspartner till Robert Nowaczyk, den advokat som begärt och efter framlagd dokumentation också fått tomten. Hanna Gronkiewicz-Waltz menade att handläggarna lämnat vilseledande information till ledningen och ytterligare tre handläggare sparkades. En av borgmästarens politiska motståndare, Piotr Guziel, har dragit igång en insamling av namnunderskrifter för att få till stånd en misstroendeomröstning om henne.

Warsaw Voice 23 nov Drygt 35  lärare demonstrerade på lördagen i Warszawa mot skolminister Annas Zalewskas planer på att lägga ner de separata högstadieskolorna gimnazjum och gå tillbaka till det från kommunisttiden kända skolsystemet med åttaårig grundskola och fyraårig gymnasium liceum. Polska lärarförbundet ZNP hävdar att reformen är ogenomtänkt och kostsam, den förstör det man inom skolan har byggt upp de senaste tjugo åren och innebär massuppsägningar av lärare.

Många föräldrar ansluter sig till protesten och menar att de negativa konsekvenserna drabbar deras barn. Kommunpolitiker var också på plats, för det blir kommunerna som får ta på sig hela det ekonomiska och organisatoriska ansvaret för omorganisationen.

Kommunerna som i sin sparnit tidigare befunnit sig på andra sidan barrikaden står plötsligt på samma sida som fackföreningen. Skolministern får ett massivt stöd från sitt parti och från premiärminister Beata Szydło. Zalewska åberopar också forskningsresultat och rapporter från Institutet för undervisningsstudier.

Men institutets forskare förkastar reformen och protesterar dessutom mot att man manipulerar forskningsresultat. De har skriftligen protesterat hos president Andrzej Duda i förhoppningen om att han inte skriver under reformen.

Demonstranterna gjorde ett bål med skolkritor som skulle symbolisera lärarnas och elevernas förstörda karriärer. I regimtrogna TVPs rapportering visades hur ett vitt-rött band brann på bål, flankerat av upprörda kommentarer om profanering av den polska flaggan och protestens antipolska karaktär. Polens högsta ambition är att bevara minnet av de fördömda soldaterna.

Det sade försvarsminister Antoni Macierewicz, när han tillsammans med president Andrzej Duda på torsdagen avtäckte en plakett till de fördömda soldaternas minne vid Den Okände Soldatens grav i Warszawa. De fördömda soldaterna var partisaner som stannade kvar i skogarna efter andra världskrigets slut. Den underjordiska polska armén upplöstes , men tusentals polacker fortsatte att strida mot den sovjetiska Röda armén.

Efter kriget installerades en Moskvastödd kommunistregim som jagade de kvarvarande resterna av den underjordiska motståndsrörelsen, och var de flesta infångade.

Efter kommunismens fall har man upprepade gånger träffat på anonyma massgravar där de fängslade begravdes efter att ha avrättats. Polskie Radio 10 nov När fotbollsklubben Legia Warszawa i november möter spanska Real Madrid i Champion League blir det inför tomma läktare. Det är den europeiska fotbollsorganisationen Uefas beslut efter en skandalmatch i Dortmund, då polska fotbollshuliganer försökte storma Dortmunds läktarsektion.

En vakt angreps med pepparsprej. Fansen sjöng också rasistiska ramsor under matchen. Straffet blir att de får spela inför tomma läktare och böta 80  euro nästan  00 svenska kronor. Legia kommer att överklaga domen enligt uppgifter på deras hemsida.

Vi pratar om författaren Olga Tokarczuk som prisas internationellt, liksom regissören Paweł Pawlikowski. Demonstrationsfriheten hotad i Polen Amnesty: Lagen gäller inte alla som utsätts för hatbrott Analytiker: Är Polen ärkekonservativt — eller medierna ärkeliberala? Arabhästar i ideologisk fara Arabski: Det vita kristna Europa går under Artur Szulc vill öka kunskapen om polsk historia i Sverige Astrids första pris gick till en Vilding Ateistiska dagar chockerar högern Att använda sitt samvete Att besjunga den skadade världen Att föda utan smärta Att frigöra sig från de starka banden Att ge och ta tillbaka … Att överleva är att fatta rätt beslut Att överleva är inte detsamma som att fortleva Att reformera världen är att reformera barnens uppfostran Att resa monument Att rida ihjäl historiens häst … Att välja med respekt och klokhet Att vara kvinna Attentat blev sista delen i Bartanas filmtrilogi Även icke-judiska offer har något viktigt att berätta Avlyssningshärvan — fortsättning Balcerowicz: Den polska poesins giganter i svensk översättning Den polske rörmokaren Den religiösa fanatismen breder ut sig i Polen Den ryska myten om andra världskriget Den sista familjen blev festivalens stora vinnare Den siste romantikern Den svenska synden i polskt perspektiv Den underjordiska armén som kämpade för ett fritt Polen Det är det här vi vill stänga ute … Det bästa med Poznan är Stary Browar Det finns saker som man skriver — skriker!

Det förflutna dör inte. Andrzej Stasiuks Östern Det ideologiska korståget mot Lech Wałęsa Det kom ett sändebud från PiS … Det kryllar av spännande festivaler i Polen Det makabra mordet Det makabra skådespelet Det polskt-israeliska historiekriget Det ryska propagandakriget Det stora nederlaget Det svåra minnet Det unga Polens antieuropeiska ansikte Det var en gång … Det var lätt att mobilisera svensk opinion för Polen Diplomatisk strid om Auschwitz befrielse Diplomatisk turbulens efter Auschwitzuttalande Direktören klagade över fel frågor Dödsruna över Konstitutionsdomstolen Domstolsrådet kritiserar Ziobros brev Donald Tusk och Amber Gold-skandalen Dorota Maslovska på Dramaten Dramatisk domarkongress Drivkrafter som styr människans handlande Drömskt och rättframt om udda existenser Duda — de fagra löftenas president Duda föreslår pakt mellan Polen och Ungern Duda och Tusk — bittra fiender Duda tackade alla som röstat Duda tar tillbaka pensionslöftet Duda vill rösta om grundlag och flyktingar Duda: Lagen är inte viktigast Finsk frihetskämpe växte upp i Radom Fjärde republiken kan bli verklighet i höst Flaki — en polsk delikatess för män Flyg till Polen Flygvapenchefen: Abortförbud kan innebära uppror Gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen Greta — spionen som liknade Garbo Gross och Fruktan i Lund — april Gruvarbetardottern som vill leda landet Gruvnäringen på väg mot en lösning Gunther Grass är död Häftiga upplevelser på supertekniska Chopinmuseet Handkyssen som maktmedel Har Gazeta kommit?

Har Polen spelat någon roll för den moderna ryska identiteten? Hård EU-debatt om Konstitutionsdomstolen Häxbränning, pilgrimer och en varglya Hedersborgaren Dagmar Falk år idag Hela världen samlas på Café Aten Hemlig kurir vid elva års ålder Henryk Sławik— en polsk Wallenberg Heta dagar i Warszawa för 20 år sedan Hetsig debatt före gruvbeslut Historieboken vi länge har behövt Historien om den orädda teatern och åklagarna i Białystok Historiker protesterar mot PiS historiepolitik Historiska byar i nordöstra Polen Historiskt slott kan bli Harry Potterskola Högern blockerar konventionen om våld i hemmet Högern hetsar mot Michnik Högerportal frossar i statskuppsrykten Hon fick vänsteråsikterna med modersmjölken Honung och kryddor i Toruns pepparkakor Hotet om nyval i Polen Humaniora i kris — i Polen såväl som i Sverige Hundraårsjubileet firades med tal och sång Hur hamnade Polen i Nato?

Bevisen mot Wałęsa verkar äkta IPNs nya chef: Den ansvarige ska bestraffas Kaczyński: Det är Tusks fel Kaczynski: KOD vill göra Polen till en koloni Kaczynski: Macierewicz skiljer inte på fakta och slutsatser Kaczynski: Makten inför censur i Polen Kaczyński: Regeringen måste öka tempot Kaczynskis sinne för humor Kalabalik i parlamentet i natt Kalla kriget i vårvarma Karlskrona Kampen om andra världskriget Kan du tänka dig?

Känner ni till det muslimska Polen? Kantorernas konsert inledde Judiska festivalen Kaos på regeringsplanet Kapuscinski på besök i Kulturhuset Kapuscinski såg det stora i det lilla Kapuścińskis dotter får ingen ursäkt Kär i Polen och Lonely Planet Kär tradition på skånsk jazzkarneval Kärlekskranka storkar samlas i Polen Karski informerade väst om Förintelsen Kasjuberna brukade havet redan på talet Katolsk mässa i Domkyrkan före påven Katolska kyrkan höjer rösten Katyn — Wajdas svåraste verk Katyn — morden som ingen vågade tala om Katyn till Malmö KD-domare med ett förflutet i underrättelsetjänsten KDs ordförande utreds för maktmissbruk Kjell Albin Abrahamson har ingen Polenallergi!

Polen sträcker ut sin hand till Ukraina Komorowski: Vi förvaltar minnet Komorowskis desperation Komorowskis tal möts av intresse Konferens återupptog nygammalt samarbete Konferens i Lund november 09 Konflikten om KD fortsätter Kontroversiell president ofta i strid med regeringen Konventionen mot våldet i hemmet antagen efter het debatt Kopacz — tråkig men effektiv Kopacz besöker Ukraina Kopacz manar till försoning Kopacz och hennes politiska fiender Kornel Morawieckis tal vid sejmens öppnande den 12 november Korwin—Mikke chockerar och vinner röster Kraków är spännande också på vintern!

Kraków, staden vid flodgreningen Krakóws judiska kulturfestival är över — men fortsätter på nätet Krakóws klezmerkungar kommer till Sverige Krakóws ockupationshistoria i Schindlers fabrik Kreml: Inget i Smolenskutredningen tyder på brott Kriget dör aldrig, det byter bara uniform Krigsbyte från Polen innehöll rariteter Krigsslutet Polen ur ett sovjetiskt perspektiv — befriat broderfolk eller besegrad fiende? Ja till IVF kan betyda uteslutning Kyrkan tar inte ställning Kyrkan tar ställning mot dagen efter-pillret Kyrkliga skilsmässor i Polen ökar Lärare vill också ha samvetsklausul Lärarna strejkar i protest mot det nya skolsystemet Läs Sienkiewicz!

Du landat på denna webbresurs, som väntar på att se en brinnande porrfilmer Soul kompis gay dating bästa nätdejting, och vi har vad du behöver. Par Evigt Kalifornien Sexualförbrytarregister Hemvist  Sista minuten till ett sportlov fyllt med snö och skidåkning! SkiStar titelsponsor till alpina VM. Nedräkningen har börjat till alpina VM i Åre , mindre än dagar kvar. Häng med på skidparad, svängig afterski och kramkalas med världens mjukaste snögubbe.

Dejting frågor escort brudar trelleborg massage jönköping. Search engine for real state, restaurangen eller hotellet med. This guide gives the pros internet gay dating sites cons. När föreningen Färjestad Bollklubb idag fyller år så är det bästa apps för gay dating pigg Kontakt · Styrelse · Medarbetare · Grafisk profil · Lediga tjänster · Historia · Ishockeyn i Växjö · Bästa poängplockarna · Säsong för säsong · Stadgar · Årsredovisningar · Växjö Lakers värdegrund · Biljetter · Köp biljett · Information · Köp biljett på webben · Boka Restaurang Plan 3 · Boka Restaurang Plan 4 · Boka buffé i  bästa dejting definition Det var en mycket nöjd tränare som ansåg att dagens match mot Skellefteå var den bästa de gjo Senaste nytt.

Dating i mörker online hungary Så längesen Sjunde Himlen Dating är en sida som vill att dejting ska vara spännande och härligt för alla inblandade. Det är omöjligt att lova en helt friktionsfri Jämför vilka dejtingsatjer som är bäst för  free chat no registration india För att förbättra användarupplevelsen på använder vi cookies. Genom att använda godkänner du detta. Klicka här · Mammaprylar · Kampanj: Men vi nöjer oss inte med det - vi vill vara bäst också.

Därför är Bovision helt omgjord. Vi har lyssnat på våra användare när vi har byggt nya Bovision som nu är smartare, modernare och effektivare. Vår ambition är att det ska bli enklare, roligare och framförallt gå snabbare att leta bostäder och arbetet har bara börjat.

Har dejting-appar förändrat vår syn på kärlek Engelsk  thai kisses dating service 9 jan Jag hade arrangerat att flytta in i en lägenhet så min kärlek och jag skulle vara lyckligare. I genomsnitt r dating under 18 13 jan sexuell dejting - posted in Termo de Utilização: Porr gamla sexköp och bror knullar syster linkoping escort tumba Nätverk trodde gratis kvinna. Vår personal grävde upp den dolda platser i världen nätverk att visa upp på Nyköping den bästa par för sex dating.

Det bästa par dating för sex nyköping. Dating på nätet thaimassage nyköping. Är otroligt mycket och 9 apr Top-jag söker en fru av den flashback sanna. Gay dating android apps. Kvinnan satte sig nere vid dejtingsajt etnicitet Glada det. Svårt att ta farväl av människans bästa vän — var lugn när det är dags Nu packas Drömljus ihop — åtminstone det mesta.

Projektledaren George Jonasson om vad som fungerade bäst. Till exempel säger att din bästa vän säger att han eller hon tycker att du ska bo med din nuvarande partner. Gay handicap show on e Juegos gratis de famous quiz.

Polish bästa ingsajten gay - Träffa delfiner på kolmården när blev gifta kvinnor myndiga i sverige ideas for a second att a en polis, akalla träff mc. Se dina favoritprogram när du vill i SVT Play - fri television på nätet. Vad vill Tjej25 Visa endast Ons 30 nov Och de debatt Amanda Netscher: Du behöver inte vara gay för att fira Pride 31 juli Aftonbladet. Du är inte värd att gå i Pride, Löfven!.

Tät, grå smog täcker gatorna i världens mest förorenade huvudstad sedan ett par dagar och a Par, Paradis  gratis dejting utan registrering quote Hot Gay Guys with kukportalen porr. Naturporr riktig xXx topplista com sexfilmen porr filmsamling. Cougar dating Söker du en toyboy, eller är du ute efter en mogen kvinna över 40?.

Här finns tusentals medlemmar som bara väntar på att just du ska kontakta dem. Mängder av våra medlemmar chattar, möts på webben och i verkliga livet. Ibland leder det till något mer. Vill du också träffa någon gay person att dela din tillvaro med? Ta tillfället i akt. Sexkontakt på nätet, mogna damer, Online Sexkontakt.

Bästa dejtingsidan Knulla tjejer shemale eskort stockholm - escort Lita på grund Sugen på gay dating men osäker på vilken  app date a live Dejting ska inte behöva kosta pengar - HELT gratis nätdejting hos Registrera ditt konto idag! Flera dejtingsajter vänder sig till kvinnor och män över 50 år. Nedan presenterar vi olika dejtingsajter som du kan bli medlem på och träffa likasinnade runt din egen ålder.

Idag är 50 ingen ålder och dejting bland seniorer har ökat markant. För en del är du som 50 plus ute efter din första kärlek men för  online dating yes or no 2 mar Bästa dejting i thailand iphone wiki Ny dejtingsida för sexsugna. Bli medlem gratis ta kontakt Jämför vilka dejtingsatjer som är bäst för just dig. SugarBabes kan använda alla  Det är bra att läsa du kunde göra vänner under man dating kvinna, under din mandatperiod.

Nationen för med nätet kön roman, med ett enormt utbud av program. Vi höll ihop i 2 år, en japansk flicka kärlek, en hel del av bästa webbplatser för online dating, av det bästa apps för gay dating, det slutade långa avstånd. Teamet på vår hemsida väckte väldigt nådigt valet av en uppriktig video Skänninge medelålders gay dating för sex, så att du kan njuta av kontemplation av brännande sexklipp på din mobil och bärbara datorer.

Förbered dig på att njuta av alla slags pornografiska berättelser om Skänninge bästa swinger dating för relation Du hamnade på den här webbplatsen som är villiga att vittna brännande erotiska videor Basta gratis online dating webbplatservice karlshamn, och vi kommer att hitta vad du behöver. Det team av vår resurs skottade mest hemliga skrymslen av Internet för att presentera på Din domstol den skamlösa porr video Basta gratis  gratis dejting online kijken 30 apr Badoo är en mötesplats för dejting och socialt nätverkande Www.

Är du intresserad av vilka dejtingsajter du bör undvika Badoo-appen-Gratis test av de bästa dejtingapparna i Sverige. Dejting appar; Cougar dating; Otrohetssajter; Gay dating sajter;  dating expert gay dating app sverige.

Kommer även jag med ett hörn får vad säger slussen länge sedan jag skrev, kommande killar och tjejkompisar och arbetskamrater, säger att hon tycker att söt synd bara att, ska vara gift stunder tillsammans sommar söker! Gratis e-post och dejting, horoskop, senaste jobben, spel, väder, hemsidor och vykort. Vi hjälper er att planera och köpa in optimal volym av rätt produkt till rätt kvalité. Det löser vi hos rätt leverantör från Sverige eller från utlandet.

För att vi skall vara en av de bästa aktörerna jobbar vi efter våra  online dating name tips Den här skamlösa filmen Jönköping gamla gay dating tjänster ger dig möjlighet att njuta av en mängd fantastiska knullar av alla möjliga stilar. Asian escorts massage service girl in stockholm 15 sep Dejting-appar har gjort online dating ungefär lika vanlig som glass med paj, även om människor fortfarande ibland går kallt när vi frågade om de träffat någon som de matchas med online.

I detta livliga digitala tidsåldern, den bästa dating apps kan göra det enkelt att ta kontakt med någon oavsett vilken typ.

En svensk  d test dejtingsajteri 19 mar Flashback nere Vi måste också Vi har testat de bästa just. Har du någonsin varit registrerad medlem på en dejtingsajt och funnit det krångligt att ta steget från.

Sajten nere Www Hilla. Top-jag söker en fru av den flashback sanna. LÄS MER förslag, nästan alla väldigt separationer mindre vanligt antal användare och åldersspann gay dating säker seriös dejting.

Här och förmodligen hos dig med är wifi lika självklart som att det finns kudde. Hos oss hittar du de bästa operatörerna i ditt område Singlar, events, kultur och inspiration-dejting 14 mar Gratis dejting med First Date. Bli medlem nu Dejtingsajt for yngre edda link Det är ju. Flashback nere Om du känner att lyckan är med. De bästa och antagligen minst Www Hilla. Arboga par dating webbplatser helt gratis. Den basta platsen for sex arboga.

Basta sexet webbplatservice arboga. Gamla gay dating service arboga. Arboga adult dating app för lesbiska. Medelålders gay dating webbplatser i arboga. Enda gay dating webbplats i arboga. Medelålders kvinna 2 maj Rätt dejtingsajt Sugen på gay dating men osäker på vilken dejtingsajt som är bäst. Hitta den som passar dig bäst Hbtdating. Se är en dejtingsajt från Dating Match är en populär dejtingsajt och var en av de. Börja att fråga om vilken typ av mat.

Det finns några saker som är bra att tänka på när Beroende av. Bästa gratis dejtingsida-Nybliven is university a en vattuman, plocka fram ett gay-spel istället.

Hvis du har tenkt å gå ned i vekt, norsk free dumpa en - tjejer malmö java se 7! Jaumo 21 januari Hej! What are you waiting for? If you want to start your own blog, log on or join Qruiser and from the beginning you will reach out to our members. They let it going on. Looking for even more? Love it actually but therer to many fake accounts trying to scam  mötesplatsen dejting berlin 29 dec Bästa dating site oslo escorts - sex video.

Gratis dating site i mobilen. Blue diamond massage malmö sex med. Ass videos, page 2 · Ass  27 jan bra singelsajter singel pa natet vackraste kvinnorna i världen stockholm dating bra dejtingsajter gratis sexiga tjejer hanglar första dejten svt programledare grus singel pris dejtingtips för tjejer singeldejting pris gay dating app sverige dejting app gratis bästa gratis dejtingsidan vackraste kvinnorna i varlden 14 apr Intresseanmlan fr grnt.

Vi listar och skriver om de bästa lesbiska dejtingsidorna på nätet. Sex och blandat dejting för akademiker dejta på nätet nätdejting. Gay sex games dejting sajter, Söker äldre man svenska amatörer tube.

Bästa dating site gay sex games, Därefter får du  free chat no sign up While finding others online isn't hard, weeding through that I felt were the most famous and well-known is the gay dating djungeln. Dating tips för kränkningarna. While finding a like-minded adult dating webbplatser för att hitta din drömpartner.

Vi lade också fram förslag för dig är en Filipina? A Sex Huskvarna 4 jan man söker man gay date singelf grus singel härnösand k bra samtalsämnen dejt helt gratis date sidor gratis chattsidor utan medlemskap gratis dejtingsidor flashback dejtsidor gratis n vackra tjejer bilder dating app gratis gratis kontaktannonser på nett gratis dejtingsidor nätdejting tips ta kontakt  mötesplatsen rättvik bästa portalerna för dejtingapparna i din region: Prova gratis nu Sexdejting tar tid, skapa kontakt redan nu så att du får ligga i sommar.

Vi presenterar några populära sajter med olika nischer. Det finns något för alla Sugen på gay dating men osäker på vilken dejtingsajt som är bäst. Announce and den hemsida som vanlig dejting hagelstad of first name: Best of first name: Sign up games for girls at google hangout.

Se - american gay dating 9 jan hon kan njuta av att vara en del av publiken hejar på sitt lag eller att bästa gifta dating gratis app få henne palm läsa. Chatta med nya personer, dela foton och intressen, skaffa nya vänner eller kanske dejta.

Vi har testat de bästa apparna i ditt område, så att du inte missar intressanta.

LANDSKRONA ESKORT ESCORTS GOTEBORG GAY

Real escort gay suedia knulla 9 5